Gia Lâm triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020 (21:45 19/01/2020)


HNP - Ngày 08/01, UBND huyện Gia Lâm ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND về Thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020.

Trong năm 2020, huyện Gia Lâm sẽ tổ chức tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ các cấp và giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc kết hợp phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, đối ngoại vói QP&AN; gắn QP&AN với kinh tế; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nòng cốt để xây dưng khu vưc phòng thủ vững chắc; quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và các khu vực quân sự trên địa bàn.

Chú trọng xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” thực sự vững chắc. Củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019, của Chính phủ về phối hợp giữa Công an - Quân sự trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ Quốc phòng để giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) huyện vững chắc; tập trung phát triển KT-VHXH, KHCN tạo ra tiềm lực kinh tế; quan tâm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ việc quy hoạch xây dựng phát triển kinh tế xã hội, chủ động lấy ý kiến của cơ quan quân sự Huyện hoặc cấp trên để bảo đảm sự thống nhất về kết hợp kinh tế với QP&AN.
 
Thực hiện các biện pháp về xây dựng, bảo vệ tiềm lực quốc phòng của địa phương, xây dựng LLVT địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ; động viên nền kinh tế quốc dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng của địa phương trong mọi tình huống.
 
Chỉ đạo lực lượng bộ đội địa phương, DQTV, DBĐV phối hợp với Công an và các lực lượng khác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hâu quả thiên tai; làm tốt công tác vận động quần chúng và tổ chúc huy động các lực lượng thực hiện công tác phòng thủ dân sự ở địa phương.

Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật