Hai Bà Trưng: Đẩy mạnh CCHC tạo chuyển biến tích cực phục vụ công dân, tổ chức (21:46 19/01/2020)


HNP - Năm 2019, việc triển khai, thực hiện công tác kiểm soát TTHC, đặc biệt là cải cách TTHC của quận Hai Bà Trưng đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của quận.

Năm 2019, kết quả giải quyết TTHC quận Hai Bà Trưng đã có sự chuyển biến rõ rệt, đảm bảo đúng quy định về trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch; 100% các bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đều thực hiện vận hành, triển khai hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp kể từ ngày 26/10/2018. Nhiều đơn vị có kết quả giải quyết TTHC đúng hạn, đạt tỷ lệ 100%. Một số TTHC đã được rút ngắn so với thời gian quy định (việc cấp GCN đăng ký kinh doanh đối các hộ kinh doanh cá thể được thực hiện ngay trong ngày, việc chứng thực lĩnh vực tư pháp tại quận và các phường đã trả kết quả ngay cho công dân, việc cấp phép xây dựng đã giảm xuống còn 10 ngày). Một số TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để giảm thiểu việc đi lại của công dân, công dân có thể nhận kết quả tại nhà, được công dân đánh giá mức độ hài lòng cao.
 
Để tăng cường tính công khai, minh bạch trong giải quyết các TTHC và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, quận đã mở rộng các kênh tiếp nhận ý kiến, phản ánh của công dân, tổ chức với nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt, nâng cao hiệu quả hoạt động của đường dây nóng, hòm thư góp ý, trong đó, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị và chủ tịch UBND các phường chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc công bố công khai các số điện thoại, đường dây nóng, hòm thư góp ý tại trụ sở làm việc, địa chỉ hộp thư điện tử của cơ quan, đơn vị để tiếp nhận góp ý về quy trình, TTHC, các thông tin, phản ảnh của cá nhân, tổ chức về tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà của CB, CC, VC, 100% các đơn vị có hòm thư góp ý công khai tại trụ sở làm việc.
 
Công tác rà soát TTHC, xây dựng quy trình giải quyết TTHC được thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo tránh chồng chéo, tạo sự thống nhất trong thực hiện góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết TTHC. Thông qua hoạt động rà soát thường xuyên, định kỳ tháng/lần các phòng ban chuyên môn và UBND 20 phường thuộc quận triển khai rà soát, thống kê và công khai các TTHC đảm bảo đúng các quy định. Tổng số TTHC qua rà soát tính đến tháng 9 năm 2019 cấp quận là 239 thủ tục, 38 lĩnh vực và cấp phường là 144 TTHC, 24 lĩnh vực.
 
Để đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn, quận Hai Bà Trưng thường xuyên thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về TTHC, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; các quy định hành chính, chủ trương, chính sách pháp luật về về nội dung kiểm soát TTHC, bằng nhiều hình thức phong phú như: giao ban định kỳ, hội nghị chuyên đề, thông qua Cổng giao tiếp điện tử của quận, hệ thống loa phát thanh phường, thông báo, hướng dẫn tại các bản tin nhà văn hóa, địa bàn khu dân cư của phường, phát tờ rơi, tờ gấp có nội dung phổ biến về các TTHC để người dân dễ dàng tiếp cận thồng tin, nắm bắt được quy trình thực hiện... Bên cạnh đó, UBND quận và UBND 20 phường cũng tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công bằng nhiều hình thức: qua phiếu điều tra, qua các buổi sinh hoạt tổ dân phố, hòm thư góp ý, sổ góp ý để từ đó khắc phục thiếu sót và nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân.
 
Đáng chú ý, UBND quận và UBND 20 phường đã tiến hành triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức đố 4 cấp quận và cấp phường, công dân có thể nhận kết quả tại nhà giúp giảm thiểu tối đa việc đi lại, nhận được sự hài lòng của công dân. Ngoài ra, với việc ứng dụng CNTT trong công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông được thực hiện có hiệu quả, nhiều cơ sở dữ liệu lớn và phức tạp của quận như quản lý đất đai, quản lý hộ tịch đã được số hóa, quy trình, kết quả giải quyết TTHC được công khai, minh bạch trên mạng internet phục vụ nhân dân theo dõi và tra cứu.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu của công tác cải cách TTHC trên địa bàn quận, đem lại sự thuận tiện cho nhân dân, UBND quận đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối việc thực hiện các TTHC trên địa bàn quận Hai Bà Trưng”. Đề án đã khảo sát, đánh giá việc thực hiện tất cả các TTHC trên địa bàn quận, khảo sát sự hài lòng của người dân đối với việc thực hiện các TTHC của cơ quan nhà nước quận Hai Bà Trưng; phân tích, đánh giá các yếu tố tác động đến sự hài lòng của người dân, từ đó, đề xuất các giải pháp để nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với việc thực hiện các TTHC của quận Hai Bà Trưng. Đề án đi vào triển khai thực tế bước đầu đem lại hiệu quả rõ nét về công tác cải cách TTHC trong đó có kiểm soát TTHC.
 
Năm 2020, quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục chỉ đạo cải cách TTHC trong thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, công khai, minh bạch các TTHC theo quy định, nâng cao chất lượng các hồ sơ giải quyết TTHC, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của tổ chức và công dân. Đồng thời, tiếp tục triển khai, vận dụng hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp đầy đủ và hiệu quả.
 
Quận cũng sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra đột xuất công tác kiểm soát TTHC, công tác giải quyết TTHC tại các phòng, ban và UBND các phường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm. Song song với đó, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông". Tăng cường đầu tư trang thiết bị CNTT cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận và UBND 20 phường đảm bảo hiện đại, đáp ứng theo quy chuẩn.

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật