Quận Hoàng Mai phát động phong trào thi đua năm 2020 (15:14 16/01/2020)


HNP - Sáng 16/01, quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2020


Năm 2019, các phong trào thi đua đã được quận Hoàng Mai triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp, các ngành, lĩnh vực, với sự đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn. Nổi bật là phong trào thi đua trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, quận đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thị trường; động viên doanh nghiệp, người lao động thi đua sản xuất, phát triển bền vững. Các phong trào như “Lao động giỏi”, “xây dựng nếp sống văn hóa doanh nghiệp”, “Sáng kiến, sáng tạo”... được nhiều đơn vị triển khai hiệu quả.

Phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa - xã hội đã thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp Nhân dân, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giữ gìn vệ sinh môi trường; dạy tốt, học tốt... Các phong trào thi đua thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo chính sách an sinh xã hội cũng được triển khai hiệu quả. Toàn quận đã huy động 14,6 tỷ đồng chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; trong năm, đã huy động “Quỹ đền ơn, đáp nghĩa” được 1,3 tỷ đồng; giúp 49 hộ thoát nghèo...

Đáng chú ý, phong trào thi đua trên lĩnh vực quản lý đô thị, đất đai, môi trường được đẩy mạnh, với nhiều giải pháp quyết liệt. 100% công trình xây dựng phát sinh được kiểm tra, kiểm soát, số vụ vi phạm về trật tự xây dựng giảm 50% so với năm 2018. Các phong trào thi đua thực hiện chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” tiếp tục được triển khai gắn với công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ...

Ghi nhận những kết quả trong công tác thi đua của quận Hoàng Mai, tại hội nghị, 01 đơn vị của quận được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 5 đơn vị được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố; 4 tập thể, 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Thành phố; 5 đơn vị được nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân cũng được nhận các hình thức khen thưởng cấp quận.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu đã phát động thi đua năm 2020, tập trung vào 5 nhóm nội dung chính, trong đó, thi đua phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020; tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua, giữ vững kỷ cương hành chính, trật tự văn minh đô thị, cải cách hành chính gắn với thực hiện 02 Bộ quy tắc ứng xử của Thành phố.

Tiếp đó, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo quận, đại diện các ban, ngành, UBND các phường đã ký giao ước thi đua, khẳng định quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận trong năm 2020.


Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật