Huyện Gia Lâm triển khai công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý trật tự đô thị năm 2020 (21:14 15/01/2020)


HNP - Chiều 15/01, Huyện ủy Gia Lâm tổ chức tổng kết Chương trình số 11-CTr/HU về "đẩy mạnh công tác quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung huyện Gia Lâm giai đoạn 2015-2020"; Tổng kết thực hiện công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị năm 2019; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 11-CTr/HU


Trong nhiệm kỳ, các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình đã được các cấp ủy đảng và chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả; công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung được quan tâm đúng mức; hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bộ mặt đô thị của huyện ngày càng đồng bộ. Đến nay, đã công bố công khai 11 đồ án quy hoạch và niêm yết công khai các đồ án quy hoạch đô thị tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.
 
Trong nhiệm kỳ qua, công tác cấp phép xây dựng đã được đơn giản hóa, cụ thể, dễ hiểu tạo điều kiện cho người dân và tổ chức khi xây dựng công trình. Thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho hộ gia đình và cá nhân đã rút ngắn từ 15 ngày còn 10 ngày. Số lượng GPXD hàng năm đều tăng. Năm 2015, huyện đã cấp 210 GPXD; Năm 2019 dự kiến cấp 1.250 GPXD.
 
Công tác quản ý trật tự xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực. Hiệu quả quản lý trật tự xây dựng được nâng cao, tỷ lệ công trình có phép đạt trên 98%. Toàn bộ các công trình khi khởi công hoàn thành đưa vào sử dụng đều được kiểm tra. Các vi phạm trật tự xây dựng cơ bản đều được phát hiện và xử lý kịp thời. Qua đó, đã kiểm tra 5.211 công trình, phát hiện và xử lý 289 trường hợp.
 
Cùng với đó, huyện đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn. Đã cấp 1.298 GCN số nhà cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn.
 
Huyện đã thực hiện GPMB 681,6ha, chi trả 5.237 tỷ đồng cho hơn 11.802 hộ dân. Trong đó, đã hoàn thành GPMB một số dự án trọng điểm, có quy mô lớn như: Dự án KĐT Gia Lâm, dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống, các dự án đường giao thông hạ tầng khung của huyện…Công tác quản lý môi trường có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ thu gom rác thải đạt 95,9%; tỷ lệ cơ giới hóa công tác vệ sinh môi trường đạt 78%.
 
Bằng nhiều hình thức, huyện đã tập trung đầu tư nguồn lực lớn để triển khai các nhiệm vụ của Chương trình, nhất là trong thực hiện các dự án trọng điểm về phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đến nay, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giúp huyện đạt 09/09 tiêu chí huyện NTM, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, hoàn thiện các tiêu chí trở thành đô thị lớn, phấn đấu lên quận vào năm 2020.
 
Trong thời gian tới, huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng trên địa bàn, nhất là những nội dung có nhiều khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai các đồ án quy hoạch phục vụ triển khai các dự án đấu giá quyền sử dụng đất và các dự án hoàn thiện hạ tầng khung của huyện. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Ngoài ra, chủ động nghiên cứu, đề xuất với Thành phố các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để tăng cường huy động nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa đầu tư, quản lý, duy tu duy trì các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng trong thực hiện Chương trình 11/CTr-HU, Huyện ủy Gia Lâm đã biểu dương, khen thưởng 09 tập thể và 10 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình.

Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật