Quận Long Biên tăng cường quản lý di tích và lễ hội truyền thống (13:21 16/01/2020)


HNP - Ngày 09/01, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về Quản lý di tích và lễ hội truyền thống trên địa bàn năm 2020.

Để triển khai kế hoạch, quận sẽ hướng dẫn các phường chỉ đạo các Tiểu ban quản lý di tích (QLDT) đẩy mạnh công tác tuyên truyền bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các di tích; Tuyên truyền việc thực hiện NSVM nơi thờ tự, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm; Tổ chức nói chuyện chuyên đề về giá trị di sản văn hóa tại các di tích, nhà văn hóa tổ dân phố, trung tâm văn hóa thể thao phường đến đông đảo tầng lớp nhân dân.

Thường xuyên kiêm tra việc thực hiện NSVM nơi thờ tự. Kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục, mê tín dị đoan và tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức tại lễ hội.

Tiếp tục rà soát tổng thể hệ thống các di tích trên địa bàn quận, lên danh mục đề xuất đề nghị đầu tư, tu bổ đối với các di tích xuống cấp đảm bảo công tác quản lý. Để phát huy giá trị, UBND quận sẽ chỉ đạo một số phường tổ chức lễ hội gắn với việc đón nhận quyết định công nhận tài liệu quý hiếm; Chỉ đạo các nhà trường tổ chức học sinh tham quan di tích gắn với học lịch sử địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các phường và tiểu ban QLDT tổ chức các hoạt động giao lưu, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, tuyên truyền di sản văn hóa phi vật thể bằng nhiều hình thức đến khách du lịch trong và ngoài nước.

Đối với công tác kiểm tra di tích, lễ hội, sẽ thành lập tổ kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra di tích trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý, lễ hội truyền thống năm 2020; Kiểm tra chuyên đề về xây dựng, tu bổ, tôn tạo di tích; Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện NSVM nơi thờ tự; thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng; chăm sóc cảnh quan di tích; nội thất di tích.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật