Long Biên thực hiện Đề án "Tăng nguồn cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm bằng ngân sách quận” (22:00 19/01/2020)


HNP - Ngày 09/01, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về thực hiện Đề án "Tăng nguồn cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm bằng ngân sách quận Long Biên” năm 2020.

Theo đó, năm 2020, UBND quận trích từ ngân sách Quận để cấp nguồn vốn thực hiện Đề án "Tăng nguồn cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm bằng ngân sách quận Long Biên năm 2011, định hướng đến năm 2015" giai đoạn 2016-2020 là 2.000.000 đồng, nâng tổng lũy tích nguồn vốn thực hiện Đề án lên 19.919.160.306 đồng. 

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tham mưu UBND quận Long Biên phân bổ chỉ tiêu cho vay tới các phường. Ưu tiên cho các phường có nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ gia đình chính sách người có công, các hộ gia đình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang thương mại dịch vụ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu vốn sản xuất kinh doanh, hộ gia đình dừng chăn nuôi chuyển đổi nghề có nhu cầu vay vốn.

Đồng thời, chỉ đạo NHCSXH quận phối hợp với phòng LĐ-TB-XH, UBND các phường, Hội đoàn thể các phường hướng dẫn cơ sở lập hồ sơ vay vốn, thẩm định các dự án vay vốn, báo cáo Ban chỉ đạo thực hiện đề án phê duyệt và thực hiện. Giải ngân cho vay đúng quy định.

NHCSXH quận phối hợp Phòng Kinh tế, các Hội đoàn thể, UBND các phường và các chủ dự án có kế hoạch kiểm tra sau cho vay, đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả cao góp phần ổn định kinh tế và xã hội trên địa bàn quận.

Về tiến độ triển khai: Tháng 01/2020: UBND quận cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội; Tháng 02/2020: Phân bổ nguồn vốn, hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn, thẩm định, phê duyệt và giải ngân.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật