Long Biên triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020 (13:18 16/01/2020)


HNP - Ngày 07/01, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về công tác an toàn thực phẩm năm 2020.

Theo đó, quận đặt chỉ tiêu: Tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong diện cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP (GCN) được cấp GCN: Lĩnh vực y tế đạt 99,1%; Lĩnh vực nông nghiệp đạt 98%;


Tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp GCN ký cam kết đảm bảo ATTP: Cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đạt 99,1%; Cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, hộ gia đình trồng trọt chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đạt 100%.

100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tuyến quận, tuyến phường được thanh tra, kiểm tra định kỳ tối thiểu 1 lần/năm/cơ sở, trong đó, 85% đạt điều kiện АТТР. 100% các bữa cỗ tập trung đông người tổ chức tại các lễ hội, hộ gia đình, tổ dân phố, cụm liên gia được giám sát về ATTP.

Duy trì 110 ha sản xuất rau, quả đã được quản lý theo quy trình VietGap; Duy trì và nhân rộng các mô hình điểm đã triển khai trên địa bàn quận; Triển khai các mô hình mới:  “Chợ An toàn thực phẩm”, mô hình mới trong kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Để đạt chỉ tiêu trên, quận Long Biên sẽ tăng cường hoạt động phối hợp liên ngành. Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý ATTP từ quận tới phường; đội ngũ cộng tác viên ATTP 14 phường. Đồng thời, triển khai các hoạt động tuyên truyền về ATTP kết hợp thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Thành phố 

 

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiêm tra định kỳ, đột xuất; kiểm nghiệm, giám sát, hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP, kiên quyết xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Xử lý kịp thời các thông tin phản ánh mất ATTP. Trong quá trình thanh, kiếm tra, giám sát, thực hiện xét nghiệm nhanh, lấy mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm nếu thấy nghi ngờ không đảm bảo ATTP. Thông báo công khai về kết quả kiểm nghiệm để kịp thời cảnh báo người dân nếu có sản phẩm không đảm bảo ATTP.


Đối với cấp phường, trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát: nếu phát hiện các hành vi vi phạm nghiêm trọng hoặc phức tạp, quá thẩm quyền giải quyết của UBND phường phải kịp thời báo cáo UBND quận và phối hợp với các ngành chức năng của quận để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền tới người dân bằng nhiều hình thức khác nhau về mục đích, nhiệm vụ của Hệ thống cảnh báo nhanh trên địa bàn Thành phố; niêm yêt công khai các số điện thoại thường trực của các Điểm cảnh báo của quận và 14 phường để người dân dễ dàng tiếp cận và phản ánh thông tin; Kịp thời tổ chức kiểm tra xác minh đối với 100% thông tin phản ánh; xử lý vi phạm (nếu có) và cảnh báo tới người tiêu dùng.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật