Long Biên triển khai công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân năm 2020 (21:56 19/01/2020)


HNP - Ngày 07/01, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về triển khai công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn quận năm 2020.

Theo đó, UBND quận đặt chỉ tiêu: Duy trì 14/14 phường đạt chuấn Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020 của Bộ Y tế; Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 90,7%;  Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: 2,85%. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm 2019: 0,02%; Số tổ dân phố không có người sinh con thứ 3 trở lên: 170 tổ;  99,1% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc diện cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP do cấp quận quản lý có GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP; 14/14 phường duy trì Phường đạt Cộng đồng an toàn; Duy trì Phường tiên tiến về у dược cổ truyền tại 14 phường.

Để đạt các chỉ tiêu trên, quận sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế và dân số cơ sở trong triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, công tác DS - KHHGĐ; Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số; huy động sự tham gia, phối hợp của các đơn vị y tế trên địa bàn quận.

Triển khai các chính sách ưu tiên chăm sóc sức khỏe người nghèo, tàn tật, đối tượng chính sách, người cao tuổi trên 80 tuổi..., nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe giúp người dân chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng gắn với phát triển phong trào rèn luyện thể dục thể thao; Tăng cường hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe, vệ sinh môi trường, đảm bảo ATTP, không để xảy ra ngộ độc thức ăn trên địa bàn.

Chủ động phòng chống dịch bệnh, tăng cường các hoạt động giám sát và kiêm soát các chất thải gây ô nhiễm môi trường; xử lý các chất thải y tế và các chất thải độc hại; Triển khai thực hiện có hiệu quả phường tiên tiến về y học cổ truyền; đẩy mạnh sử dụng thuốc Đông y trong khám chữa bệnh. Củng cố phát triển Hội Đông y quận và các Chi hội Đông y ở các phường, tăng cường hoạt động y học cổ truyền tại các trạm y tế và tại cộng đồng.

Ngoài ra, tổ chức thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi; Tập trung triển khai các giải pháp xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình về Tuyến phố ATTP có kiểm soát, Kiểm soát ATTP tại bữa cỗ đông người, Nâng cao năng lực tự quản lý ATTP bếp ăn tập thể trường học, mô hình mới của quận trong kinh doanh dịch vụ ăn uống.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật