Long Biên triển khai công tác Dân số - KHHGĐ năm 2020 (13:19 16/01/2020)


HNP - Ngày 07/01, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về triển khai công tác Dân số - KHHGĐ năm 2020 trên địa bàn quận.

Năm 2020, quận Long Biên đặt mục tiêu gảm tỷ suất sinh so với năm 2019: 0,03%o; Giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên so với năm 2019: 0,02%; Số tổ dân phố không có người sinh con thứ 3 trở lên: 170 tổ; Tỷ lệ thai phụ được sàng lọc trước sinh: 88%; Tỷ lệ trẻ em được sàng lọc sơ sinh: 90%; Tỷ lệ người cao tuôi được khám sức khỏe định kỳ tăng thêm: 5%. 

Theo đó, quận sẽ đưa mục tiêu, chỉ tiêu dân số là một trong các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong kế hoạch hàng năm và từng giai đoạn của địa phương; Tăng cường phối hợp liên ngành triển khai rà soát, kiểm tra việc triển khai công tác Dân số tại cơ sở và việc xử lý CB, CC, VC, người lao động, đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ; việc thực hiện các quy định của pháp luật về cung ứng các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại các cơ sở y tế tư nhân.

Trong công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về chính sách DS-KHHGĐ, những thách thức và nội dung mới trong công tác dân số theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới... Đổi mới, đa dạng các hình thức truyền thông như: Tọa đàm, hội thảo, nói chuyện chuyên đề, truyền thông trực tiếp, tư vấn tại hộ gia đình, tụ điểm tuyên truyền, cổ động bề nổi, tuyên truyền trực quan, sân khấu hóa, giao lưu các câu lạc bộ tại địa phương... Đặc biệt, tổ chức các hoạt động truyền thông cao điểm kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới, Ngày Dân số Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về Dân số, Chiến dịch truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới, Ngày Quốc tế Người cao tuổi và Ngày Quốc tế trẻ em gái.

Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả các chương trình, Đề án nhằm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu về Năng cao chất lượng Dân số: Tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động thuộc Đề án “Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” năm 2020; Tổ chức thực hiện Đề án Tầm soát phát hiện sớm một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh năm 2020 đạt hiệu quả...


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật