Quận Hoàn Kiếm triển khai các giải pháp bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ (13:21 16/01/2020)


HNP - Ngày 07/01, UBND quận Hoàn Kiếm ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ quận năm 2020.

Năm 2020, quận Hoàn Kiếm phấn đấu: 18/18 phường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trên địa bàn phường; 18/18 phường có chương trình tuyên truyền với chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới; 100% CB, CC, VC, người lao động, chiến sĩ, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang, học sinh các cấp và địa bàn dân cư được truyền thông nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới.

Tỷ số giới tính khi sinh đạt 110 trẻ trai/100 trẻ gái; 100% CB, CC làm công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, đội ngũ cộng tác viên cơ sở được tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng hoạt động Bình đẳng giới; Phấn đấu 100% nữ đại biểu dân cử, nữ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo các cấp, nữ cán bộ trong diện quy hoạch được trang bị kiến thức về Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và kỹ năng quản lý, lãnh đạo; Phấn đấu 100% người có nhu cầu hỗ trợ về bình đẳng giới được tiếp cận ít nhất một dịch vụ tư vấn, hỗ trợ bình đẳng.

Theo đó, quận sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, tuyên truyền cổ động, truyền thông trực tiếp tại cơ sở, ứng dụng CNTT vào công tác tuyên truyền nhằm tạo hiệu ứng tốt cho công tác truyền thông. Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các nhóm đối tượng như: Thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ truyền thông và các cấp lãnh đạo.

Đẩy mạnh việc xây dựng gia đình văn hóa, trong đó nhấn mạnh tiêu chí Bình đẳng giới trong gia đình. Chú trọng xây dựng mô hình các CLB “Gia đình văn minh, hạnh phúc, bình đẳng và không có bạo lực”, thu hút sự tham gia tích cực của nam giới vào hoạt động này.

Tiếp tục duy trì mô hình “Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh” cộng đồng tại 360 Phúc Tân; duy trì có hiệu quả các hoạt động của Mô hình, tổ chức tư vấn cộng đồng nhằm hỗ trợ nam và nữ bình đẳng về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống buôn bán người, phòng chống xâm hại/lạm dụng, bạo hành trẻ em gái và phụ nữ.


Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bình đẳng giới, việc thực hiện các chính sách đối với lao động nữ nhằm bảo đảm tính hiệu quả, công bằng trong chính sách đào tạo nghề, BHXH, bảo hộ lao động và chế độ nghỉ hưu; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về Bình đẳng giới; Quan tâm, hỗ trợ với phụ nữ có ý tưởng, đổi mới sáng tạo trong kinh doanh, có nhu cầu khởi nghiệp, doanh nghiệp mới thành lập do Phụ nữ làm chủ (ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, phụ nữ khuyết tật,...) nhằm nâng cao năng lực cho phụ nữ phù hợp xu thế hiện nay.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật