Hoàn Kiếm: Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 (21:09 15/01/2020)


HNP - Ngày 03/01, UBND quận Hoàn Kiếm ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về thực hiện công tác theo dõì tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận năm 2020.

Cụ thể, tổ chức theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của các phòng, ban, ngành, UBND 18 phường. Đồng thời, xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận năm 2020, gồm: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường theo kế hoạch của Thành phố; Theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm của Quận về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường và công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn thực hiện các kỹ năng hoạt động theo dõi thi hành pháp luật cũng như thu thập xử lý thông tin về thi hành pháp luật, cụ thể: Tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh.

Ngoài ra, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của Thành phố về bảo vệ môi trường theo lĩnh vực trọng tâm Thành phố; Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính theo lĩnh vực trọng tâm của Quận; Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật năm 2020.

 


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật