Hai Bà Trưng triển khai công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường năm 2020 (21:10 15/01/2020)


HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Công văn số 1648/UBND-TN&MT về việc triển khai thực hiện công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường năm 2020.

Để công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đạt hiệu quả, UBND quận giao UBND các phường thực hiện tốt nội dung và nhiệm vụ đã phân công đảm bảo tiến độ được giao; Xây dựng kế hoạch triển khai công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn phường năm 2020; Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và bảo vệ môi trường đối với các hộ gia đình, cá nhân. Báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm về UBND quận trước ngày 27 hàng tháng và gửi kèm kết quả xử lý vi phạm (nếu có). Phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc báo cáo UBND quận để xử lý kịp thời, triệt để.

Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định tại các Luật, các Nghị định chuyên ngành và các văn bản pháp quy khác có liên quan.

UBND quận đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy, Ủy ban MTTQ quận; Các đoàn thể; LĐLĐ quận; Ban quản lý các chợ tuyên truyền đến tất cả các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các thành viên, đoàn viên của ngành mình thực hiện đầy đủ các quy định trong lĩnh vực tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, tổ chức vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn và thu gom rác thải; Vận động người dân hạn chế, tiến tới không sử dụng than tổ ong, đảm bảo đến ngày 31/12/2020, trên địa bàn Quận không còn sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; Hưởng ứng các sự kiện môi trường như: Giờ Trái đất, Ngày Môi trường Thế giới, Ngày nước Thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn,... Phát động phong trào “Phòng chống rác thải nhựa và túi ni lông” nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa một lần và túi ni lông khó phân hủy trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; làm thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng đồ nhựa khó phân hủy sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy và thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường; Tổng vệ sinh môi trường, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, năng lượng; lồng ghép các hoạt động hưởng ứng sự kiện với các hình thức tuyên truyền khác về công tác bảo vệ môi trường.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật