Hai Bà Trưng đảm bảo công tác ban hành các VBQPPL đúng quy định, chất lượng (21:05 15/01/2020)


HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 257/KH-UBND về Ban hành VBQPPL trên địa bàn quận năm 2020.

Để công tác soạn thảo, ban hành VBQPPL của UBND quận đúng quy định, có chất lượng; tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan chủ trì trong việc chuẩn bị dự thảo các VBQPPL trước khi trình HĐND, UBND quận Hai Bà Trưng xem xét, ban hành, UBND quận yêu cầu việc soạn thảo, trình các VBQPPL của HĐND, UBND quận phải được tiến hành khẩn trương, đúng tiến độ, kế hoạch đặt ra; tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cấp, các ngành, đại diện cộng đồng dân cư theo quy định; bảo đảm sự phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành; bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong triển khai thực hiện.

Về nội dung, trong năm, UBND huyện sẽ triển khai kế hoạch xây dựng, ban hành VBQPPL của UBND quận Hai Bà Trưng để xây dựng, trình dự thảo Nghị quyết của HĐND quận Hai Bà Trưng quy định: Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp trên; Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp trên; Biện pháp nhằm phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đồng thời, triển khai kế hoạch xây dựng, ban hành VBQPPL của UBND quận Hai Bà Trưng để quy định: Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp trên; Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND cùng cấp về phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương.
 


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật