Hai Bà Trưng đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ các di tích lịch sử (21:12 15/01/2020)


HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 253/KH-UBND về Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn quận năm 2020.

Kế hoạch nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý di tích trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tham gia quản lý di tích trong việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với quản lý di tích.

Theo đó, UBND quận Hai Bà Trưng sẽ kiểm tra thường xuyên trong năm 2020 đến hết ngày 25/12/2020 theo kế hoạch và đột xuất, kiểm tra thực tế tại thực địa

Về nội dung, kiểm tra việc ban hành hành chính và tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước về di tích và di sản văn hóa, các văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên; Hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Công tác quản lý hiện vật; hoạt động xây dựng trong khu vực di tích; Hoạt động của Ban Quản lý di tích phường và Tiểu ban Quản lý di tích; Hoạt động bảo vệ vệ sinh môi trường và hoạt động dịch vụ tại khu vực di tích; Công tác đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực di tích; Công tác đảm bảo việc phòng cháy, chữa cháy tại di tích; Kết quả giải quyết kiến nghị liên quan đến di tích.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật