Huyện Chương Mỹ: Quyết nghị mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2020 (16:45 11/01/2020)


HNP - HĐND huyện Chương Mỹ vừa ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020 của huyện.

Theo đó, trong phát triển kinh tế, huyện Chương Mỹ tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi để cho các doanh nghiệp đầu tư. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Quản lý tốt các hoạt động kinh doanh, nhất là các ngành kinh doanh, dịch vụ có điều kiện. Khuyến khích thành lập các hợp tác xã, cơ sở kinh doanh nông sản sạch, nông sản chất lượng cao; đẩy mạnh việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

Phát triển ngành công nghiệp - xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao, hiệu quả. Giữ vững và duy trì các nghề thủ công truyền thống; quản lý tốt về môi trường, đầu tư, thu gom chất thải và hệ thống thu gom, xử lý nước thải, nâng cao tỷ lệ thu gom, vận chuyển rác thải trong ngày. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nước sạch trên địa bàn.

Đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản và dịch vụ nông nghiệp. Tăng cường áp dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến và cơ giới hóa trong ngành trồng trọt. Chủ động phòng, chống thiên tai; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, giám sát không để dịch bệnh bùng phát.

Chủ động quản lý và tạo điều kiện cho các hộ chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp để phát triển các mô hình kinh tế kết hợp trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản (trang trại, gia trại). Nâng cao hiệu quả sử dụng đất và nâng cao giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp. Khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn; xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai Chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) huyện Chương Mỹ.

Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; các mô hình chuyên canh tập trung; Đề án “Phát triển chuỗi giá trị nông sản an toàn và bền vững huyện Chương Mỹ giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025”. Tích cực huy động nguồn lực xã hội phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Hướng dẫn 2 xã đăng ký đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2020 trình UBND thành phố công nhận; hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố thẩm định trình Văn phòng Nông thôn mới Trung ương xem xét công nhận huyện Chương Mỹ là huyện nông thôn mới.

Đi đôi với phát triển kinh tế, huyện Chương Mỹ tập trung phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tạo việc làm, giảm nghèo và các lĩnh vực an sinh xã hội khác; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quan tâm cải thiện chất lượng môi trường; quốc phòng và an ninh, hoạt động đối ngoại; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật