Huyện Gia Lâm tổng kết thực hiện Chương trình số 10 của Huyện ủy Gia Lâm về “Đẩy mạnh CCHC trên địa bàn giai đoạn 2015-2020” (16:51 11/01/2020)


HNP - Chiều 10/01, Huyện ủy Gia Lâm tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình số 10-CTr/HU của Huyện ủy về “Đẩy mạnh CCHC trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2015-2020”; tổng kết CCHC năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Bí thư Huyện ủy Lê Anh Quân trao giấy khen cho các tập thể


Cải cách TTHC là một trong những nội dung được huyện Gia Lâm đặc biệt quan tâm, liên quan trực tiếp đến tổ chức và công dân, trong đó, tập trung cải thiện và tạo môi trường minh bạch, công khai, thuận lợi; công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC được thường xuyên thực hiện. Qua đó, nhiều TTHC ngày càng được minh bạch, công khai, rút ngắn thời gian giải quyết. Các TTHC được niêm yết rõ ràng, đầy đủ, chính xác giúp cho tổ chức cá nhân dễ dàng tra cứu, tiếp cận. Hiện nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện là 136, của cấp xã 152 thủ tục. Qua rà soát, đã thực hiện đơn giản hóa 35 thủ tục cấp huyện và 23 thủ tục cấp xã. Việc đơn giản hóa TTHC và thực hiện giải quyết TTHC theo ISO đã góp phần tạo điều thuận lợi cho công dân và tổ chức khi đến tham gia giao dịch với cơ quan Nhà nước tại địa phương. Việc thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một của liên thông” đã được bộ phận “Một của” từ Huyện đến các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính.

Trong 5 năm qua, cấp huyện đã tiếp nhận trên 48.031 hồ sơ, đã giải quyết 45.555 hồ sơ, đúng hạn; đối với cấp xã đã tiếp nhận 497.962 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 484.888 hồ sơ. Đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với các TTHC Tư pháp: Khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, cấp trích lục hộ tịch cấp huyện và xã; lĩnh vực Văn hóa, Tài chính, Nội vụ, Quản lý đô thị cấp huyện; công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 được duy trì, hoạt động ổn định và đang chuyển đổi dần sang hệ thông quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 để áp dụng vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ huyện tới cơ sở.
 
Nhân dịp này, Huyện Gia Lâm đã khen thưởng 28 tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện chương trình số 10-CTr/HU của Huyện ủy Gia Lâm về “Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2015-2020” và công tác CCHC năm 2019.

Trang Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật