Thanh Oai: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh (22:19 21/01/2020)


HNP - Ngày 07/01, Huyện ủy Thanh Oai có Kế hoạch số 147-KH/HU về việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, huyện đề nghị các tổ chức Đảng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện nội dung chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Tập trung vào các biểu hiện cụ thể trong sinh hoạt, công tác.
 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đảng ủy, chi ủy trực thuộc Huyện ủy tham mưu cho Đảng bộ tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2020 cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cơ sở. Sau các lớp học tập, triển khai Chuyên đề năm 2020, cấp ủy, chính quyền các cấp lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của Chuyên đề năm 2020 để tập trung giải quyết dứt điểm.
 
Sau học tập, các đảng viên, đoàn viên, hội viên, xây dựng Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện năm 2020 và kế hoạch cá nhân thực hiện và tích cực tổ chức thực hiện nội dung Chuyên đề, đồng thời chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu về nội dung Chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự; Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật