Đống Đa: Hiệu quả từ việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức (22:21 21/01/2020)


HNP - Năm 2019, kết quả CCHC trên địa bàn quận Đống Đa đạt được toàn diện trên các lĩnh vực đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung phát triển kinh tế - xã hội của quận trong giai đoạn vừa qua. Việc UBND quận triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng và cần thiết, thể hiện những nỗ lực CCHC, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của quận.

Năm 2019, UBND quận Đống Đa đã tập trung khảo sát, đo lường đối với 5 tiêu chí cơ bản của quá trình cung ứng dịnh vụ hành chính công của các cơ quan hành chính thuộc quận, gồm: Tiếp cận dịch vụ, TTHC, công chức trực tiếp giải quyết công việc, kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công, tiếp nhận các ý kiến góp ý, phản ánh kiến nghị với tổng số phiếu là 2.300 phiếu, trong đó, cấp quận là 200 phiếu, cấp phường 2.100 phiếu, mỗi phường 100 phiếu.
 
Việc khảo sát được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Quận và 21 phường thuộc Quận cho thấy tổng sổ phiếu thu về là 2.300/2.300 phiếu, đạt 100% số phiếu phát ra. số phiếu thu về hợp lệ là 2.300, đạt 100% số phiếu phát ra. Trong đó, chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ kết quả cho thấy 97,5% số người được hỏi trên địa bàn Quận hài lòng về cơ sở vật chất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Quận và 21 phường thuộc Quận. Đây là tiêu chí có kết hài lòng cao nhất trong 5 tiêu chí khảo sát cho thấy nỗ lực đầu tư của quận nhằm cải thiện cơ sở vật chất cho Bộ phận một cửa quận và 21 phường. Kết quả tổng hợp phản ánh 4 nhóm đánh giá hài lòng về cơ sở vật chất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Nhóm từ 98% trở lên gồm 10 đơn vị trong đó cao nhất là phường Khương Thượng, thấp nhất là phường Trung Liệt; nhóm từ 96% đến dưới 98%, có 10 đơn vị, cao nhất là phường Khâm Thiên, thấp nhất là phường Quang Trung; nhóm từ 96% trở xuống có 02 đơn vị là phường Văn Chương và Thổ Quan.
 
Đối với chỉ số hài lòng về TTHC, SIPAS 2019 đo lường mức độ hài lòng thông qua đánh giá của người dân, tổ chức được hỏi ở việc có đầy đủ, đúng quy định, gồm công khai phí, lệ phí, các quy định, TTHC, các quy trình giải quyết TTHC, thời gian giải quyết TTHC. Kết quả cho thấy 95,60% số người được hỏi trong cả Quận hài lòng về việc cơ quan niêm yết TTHCcông khai, đầy đủ. 100% các cơ quan hành chính của Quận được người dân, tổ chức đánh giá mức độ hài lòng về sự công khai các quy định, TTHC đạt từ 90% trở lên, trong đó, cao nhất là phường Khâm Thiên đạt 91,5%, thấp nhất là phường Cát Linh, đạt 93,75%.
 
Đối với chỉ số hài lòng về công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân, nhìn chung, người dân, tổ chức hài lòng cao với các công chức trực tiếp giải quyết công việc cho họ. Chỉ số hài lòng chung về đánh giá thái độ giao tiếp lịch sự, đúng mực trong quá trình giải quyết TTHC của công chức tại các cơ quan hành chính thuộc Quận đạt 96,78%. Nhóm đơn vị đạt từ 98% trở lên mức độ hài lòng 03 đơn vị, trong đó cao nhất là phường Nam Đồng. Nhóm còn lại đạt từ 95% đến dưới 98% gồm 19 đơn vị, trong đó, thấp nhất là phường Văn Chương. Qua khảo sát, trên 90% người dân được hỏi đã quan tâm tới nội dung góp ý, phản ánh, kiến nghị về việc cung ứng dịch vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc Quận.
 
Trong năm 2020, quận Đống Đa tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác CCHC, đổi mới đa dạng hóa thông tin tuyên truyền để người dân, tổ chức và các ban ngành đoàn thể của Quận ủng hộ, đồng thuận, tham gia quá trình đánh giá sự hài lòng về phục vụ của các cơ quan hành chính thuộc Quận. Đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ CB, CC, VC và người dân, tổ chức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của SIPAS. Hình thức, nội dung thông tin, tuyên truyền phải đa dạng, phù hợp, hiệu quả đối với từng nhóm đối tượng nhằm đảm bảo tất cả các đối tượng đều có thể dễ dàng tiếp cận, nắm bắt; Tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch các quy định, đơn giản hóa các TTHC nhằm tạo điều kiện cho người dân trong việc thực, tăng cường bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ, kỹ năng, văn hóa giao tiếp ứng xử cho đội ngũ CB, CC, VC nhất là đội ngũ CC, VC có tiếp xúc trực tiếp với người dân, tổ chức. Đa dạng hóa hình thức phản ánh kiến nghị và xử lý thông tin phản hồi để người dân có thể lựa chọn hình thức tốt nhất trong quá trình cung cấp thông tin, kiến nghị với cấp có thẩm quyền. Xử lý kịp thời các thắc mắc, kiến nghị của người dân về TTHC.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật