Thường Tín phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 (21:21 09/01/2020)


HNP - Ngày 09/01, huyện Thường Tín tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020.  

Các cá nhân được nhận Bằng khen của thành phố


Trong năm vừa qua các phong trào thi đua yêu nước của huyện được đổi mới về nội dung, hình thức và các biện pháp tổ chức thực hiện; phát triển mạnh mẽ trong phạm vi rộng, có chiều sâu, chất lượng với sự lan tỏa và ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống xã hội của nhân dân trong huyện. Hình thức và phương thức tổ chức thực hiện linh hoạt, gắn thi đua khen thưởng với phát triển kinh tế xã hội, sản xuất kinh tế có mức tăng trưởng bình quân 11% so với năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt 16,124 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch năm, tăng 14,3% so với năm 2018; giá trị thương mại, dịch vụ đạt 10.409 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 15,6%; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.521 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 3% so với năm trước.
 
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nếp sống người Hà Nội văn minh, thanh lịch được đẩy mạnh, trong năm đã có 82 làng được công nhận danh hiệu làng văn hóa; 18 cơ quan đạt chuẩn văn hóa, 4 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 87% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 156 thôn, làng, khu dân cư có nhà văn hóa, đạt 96,3%,…
 
Các tập thể nhận cờ thi đua của Thành phố
 
Với những kết quả đạt được, trong năm vừa qua huyện Thường Tín được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; UBND thành phố tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua; 1 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 6 tập thể được Thành phố tặng cờ thi đua…
 
Tại hội nghị, huyện Thường Tín cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2020, trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng trưởng kinh tế ổn định, bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu thuế, thực hiện tốt nhiệm vụ thu - chi ngân sách; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, tăng cường kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, tiếp tục duy trì nâng cao sự nghiệp giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao, dân số, y tế, dạy nghề… thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chú trọng giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật