Hội nghị lần thứ 20 BCH Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXI (21:20 09/01/2020)


HNP - Sáng 09/01, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị lần thứ 20 để báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2019; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020; đóng góp ý kiến vào Nghị quyết chuyên đề năm 2020 và Chương trình công tác năm 2020 của BCH Đảng bộ huyện…

Bí thư Huyện ủy Lê Anh Quân phát biểu tại Hội nghị


Trong năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm đã thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị và đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, đã tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Toàn huyện đã giảm được 126 cán bộ không chuyên trách cấp xã, 634 cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; hoàn thành bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 20/20 đơn vị; kiện toàn 13 thôn, tổ dân phố thành 06 thôn, tổ dân phố thuộc 06 xã, thị trấn.
 

Đồng thời, tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Năm qua, Huyện ủy đã triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát. Kết quả, đã kiểm điểm sâu trách nhiệm đối với 04 tập thể và 06 cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Toàn Đảng bộ thi hành kỷ luật 16 đồng chí (Khiển trách 11 đồng chí, Cảnh cáo 04 đồng chí, Khai trừ 01 đồng chí), trong đó, đã xử lý kỷ luật 01 đồng chí Bí thư Đảng ủy xã bằng hình thức Cảnh cáo.


Năm 2019, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp được nâng cao. HĐND huyện đã tổ chức tốt 2 phiên giải trình; Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện đã tổ chức 09 cuộc giám sát chuyên đề. UBND huyện đã tiếp nhận, thụ lý 419 đơn thư, giải quyết 365 đơn thư, đạt tỷ lệ 95,5%; trên địa bàn huyện không có điểm nóng về đơn thư, khiếu kiện. Đáng chú ý, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng lần thứ XXII Đảng bộ huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai tích cực, chủ động. Công tác xây dựng NTM nâng cao gắn với xây dựng đô thị tiếp tục đạt nhiều thành tích, được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018 và Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba.


Các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. Theo đó, năm 2019, BCH Đảng bộ Huyện đã ban hành 02 Nghị quyết chuyên đề về Nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường và tăng cường quản lý đất nông nghiệp, xử lý công trình xây dựng trên đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP; quản lý trật tự xây dựng.
 

Đặc biệt, năm 2019, với tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, KT-XH huyện Gia Lâm đã đạt được kết quả khá toàn diện và tích cực; đã hoàn thành 17/17 chỉ tiêu kế hoạch TP giao, 24/25 chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý tăng 11,56% so với cùng kỳ năm trước; Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 5.632,8 tỷ đồng, bằng 194,2% dự toán TP và huyện giao.
 

Năm 2020, Huyện ủy Gia Lâm sẽ tập trung thực hiện công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là kiểm tra giám sát theo chuyên đề, kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong các chủ trương phát triển KT-XH. Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật