Long Biên phấn đấu không còn hộ nghèo trong năm 2020 (21:20 09/01/2020)


HNP - Ngày 03/01, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về thực hiện công tác Lao động - Người có công và Xã hội năm 2020.

Trong năm 2020, quận Long Biên phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao: Chỉ tiêu giảm nghèo: Thành phố giao giảm 40 hộ, quận giao giảm 55 hộ, phấn đấu năm 2020 không còn hộ nghèo; Thực hiện vượt mức các chỉ tiêu cai nghiện ma túy; phấn đấu tư vấn, giới thiệu việc làm cho 6.000 người.

Cụ thể, trong công tác chăm sóc Người có công với Cách mạng: Giải quyết kịp thời đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng hàng tháng và một lần đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, đối tượng; Tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/71947-27/7/2020).

Tổ chức các hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm, Phiên giao dịch việc làm, duy trì các hoạt động phối hợp với điểm giao dịch việc làm vệ tinh Long Biên - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội nhằm giới thiệu việc làm cho người lao động; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về An toàn - VSLĐ, không để xảy ra các vụ việc mất an toàn làm anh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người LĐ.

Phối hợp UBMTTQ vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; Rà soát hộ nghèo có nhu cầu xây sửa nhà; Phối hợp NHCSXH quận thực hiện đề án “Tăng nguồn cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm bằng ngân sách quận Long Biên năm 2011, định hướng đến năm 2015" năm 2020.

Tăng cường đôn đốc kiêm tra thực hiện Luật Trẻ em, đặc biệt về phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với trẻ em đặc biệt là nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Rà soát các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn quận.

Quyết liệt triển khai các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu cai nghiện ma tuý Thành phố giao. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện 14/14 phường; Nâng cao chất lượng hoạt động Câu lạc bộ B93 và công tác quản lý sau cai, chống tái nghiện tại cơ sở; Duy trì, nâng cao chất lượng 8 nội dung hoạt động của mô hình phòng, chống, mại dâm cấp xã, phường; Thực hiện có hiệu qủa công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Phối hợp với Chi cục PCTNXH thành phố triển khai thí điểm Mô hình hỗ trợ, tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma tuý và Mô hình thí điểm Đề án tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn quận.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật