Long Biên tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020 (05:33 11/01/2020)


HNP - Ngày 03/01, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn quận năm 2020.

Trong năm 2020, quận Long Biên đặt mục tiêu đảm bảo 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, đủ điều kiện được hưởng chính sách trợ giúp của nhà nước và được chăm sóc bằng các hình thức khác nhau; Duy trì bền vững 14/14 phường thuộc quận đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em; Đảm bảo ít nhất 90% trẻ em được tham gia vào các hoạt động cao điểm trong Tháng hành động vì trẻ em, Diễn đàn trẻ em, ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu và các hoạt động khác trên địa bàn quận.

Theo đó, quận sẽ tăng cường thông tin, tuyên truyền giáo dục về bảo vệ chăm sóc trẻ em; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn, công tác rà soát, quản lý, bảo vệ, chăm sóc trẻ em đến trẻ em, cha mẹ/người chăm sóc trẻ, nhân dân, cộng tác viên, cán bộ bảo vệ chăm sóc trẻ em, các cấp chính quyền. Đồng thời, vận động các cấp, các ngành và người dân nâng cao trách nhiệm, chung tay, góp sức làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn.

Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, nắm chắc và quản lý tốt các số liệu về trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn để có biện pháp ngăn ngừa, can thiệp, hỗ trợ kịp thời.

Thực hiện việc quản lý các cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. Kịp thời chấn chỉnh hoạt động nuôi dưỡng trẻ tại các cơ sở, đảm bảo việc thực hiện các Quyền của trẻ và nghiêm túc xử lý các cơ sở có sai phạm trong công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, vi phạm Quyền trẻ em.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho một số trẻ em nòng cốt, cha/mẹ/người chăm sóc trẻ 14 phưòng, cán bộ đoàn, hội, đội các phưòng và trường học trên địa bàn quận; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em, chú trọng việc thực hiện quyền đối với nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Kịp thời phối hợp ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm quyền trẻ em, xâm hại trẻ em; đồng thời, quan tâm biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tăng cường kiểm tra và quản lý các cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn Quận.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật