Đẩy mạnh thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn quận Long Biên năm 2020 (05:35 11/01/2020)


HNP - Ngày 03/01, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn quận năm 2020.

Để triển khai kế hoạch, trong năm 2020, quận sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật, kiến thức về giới và bình đẳng giới; Đa dạng hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền, tăng cường tổ chức truyền thông trực tiếp tại cơ sở.

Nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới, thông qua, tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức và giao cán bộ phụ trách công tác LĐ,TB&XH làm công tác bình đẳng giới theo quy định hiện hành, phù hợp với thực tế của quận và phường, đảm bảo bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới ở các cấp.

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thực hiện lồng ghép giới trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của quận và từng ngành, địa phương. Phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020. Tổ chức các hoạt động thu hút sự tham gia của các cấp, các ngành và người dân hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11/2020-15/12/2020.

Ngoài ra, duy trì hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ theo quy chế đã đề ra. Chỉ đạo Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các phường rà soát, bổ sung quy chế hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế; Tăng cường các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật