Hoàn Kiếm: Phối hợp hiệu quả trong quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (17:38 14/01/2020)


HNP - Việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã thể hiện tốt tinh thần đoàn kết gắn bó, tăng cường mối quan hệ phối hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANCT, TTATXH trên địa bàn quận.

Hoàn Kiếm là trung tâm hành chính - chính trị, trung tâm văn hóa, thương mại, du lịch, dịch vụ của Thủ đô. Trên địa bàn quận tập trung với 671 cơ sở lưu trú, hơn 300 cơ sở trọ bình dân, chủ yếu ở địa bàn 2 phường Phúc Tân và Chương Dương cùng hàng nghìn người lao động tỉnh ngoài về thuê ở để sinh sống và tìm kiếm việc làm. Hiện nay, trên địa bàn quận có 53.609 hộ với 189.653 nhân khẩu bao gồm KT1: 32.982 hộ = 97.559 nhân khẩu; KT2 đến 2.337 hộ = 9.859 nhân khẩu; KT3, KT4, HS, SV: 515 hộ = 3.778 nhân khẩu; KT2 đi 18.844 hộ = 82.892 nhân khẩu.

Hiện, lực lượng quản lý hành chính, Cảnh sát khu vực, Công an quận đang quản Iý 2.988 đối tượng. Tính đến nay, toàn quận có 1.292 cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về ANTT. Với vị trí và đặc điểm tình hình nêu trên Hoàn Kiếm là một trọng điểm phức tạp về an ninh chính trị và ТТАТХH của Thủ đô, do đó, công tác đảm bảo ANTT nói chung và công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về ANTT nói riêng luôn được quận đặc biệt chú trọng. 


Ngay sau khi có Quyết định số 2049/QĐ-UBND, ngày 26/4/2018, của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quan lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp chặt chẽ với Công an quận để thực hiện quy chế phối hợp và tăng cường công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn quận. Đồng thời, tổ chức quán triệt các nội dung Quy chế phối hợp để mỗi CB, CC, VC hiểu và nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường mối quan hệ phối hợp góp phần thực hiện tốt công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Quận thường xuyên chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền phổ biến rộng rãi các VBQPPL quy định về điều kiện ANTT đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện để các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân quận Hoàn Kiếm biết và thực hiện; mặt khác, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật để báo cho cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn, xử lý kịp thời, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô nói chung và quận Hoàn Kiếm nói riêng.

Công an quận đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa, Phòng Tư pháp UBND quận phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT cho các phòng, ban, ngành, UBND 18 phường để tuyên truyền và thực hiện; niêm yêt công khai các quy định, điều kiện, thủ tục trong đăng ký, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên Cổng thông tin điện tử của quận Hoàn Kiếm và trụ sở tiếp công dân tại UBND quận, Công an quận, UBND phường và Công an 18 phường để nhân dân và các cơ sơ kinh doanh.

Định kỳ tháng tháng, phòng Kinh tế UBND quận cung cấp danh sách các hộ kinh doanh mới thành lập đăng ký ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT và các nội dung thay đổi, bỏ sung thông tin trong Giấy phép đăng ký kinh doanh, tạm dừng hoạt động, giải thể ... về công an quận để có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý.


Trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, hàng năm, Công an quận xây dựng Kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để thanh tra, kiểm tra các cơ sơ ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT. Trong quá trình quản lý nếu phát hiện cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, các phòng, ban, ngành tiên hành thanh tra hoặc kiểm tra đột xuất theo thẩm quyền và báo cáo Chủ tịch UBND quận, đồng thời, thông tin cho Công an quận biết, phối hợp quản [ý theo quy định của pháp luật.

Kết quả, từ khi có quy chế phối hợp giữa các cơ quan quan lý nhà nước đối với việc quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT tháng 4/2018 đến nay, các phòng ban chức năng quận đã phối hợp với Công an quận tiến hành: Kiểm tra 1.230 lượt cơ sơ ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; Xử phạt vi phạm hành chính đối với 304 trường hợp hơn 2,833 tỷ đồng.

Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn, trong năm 2020, quận sẽ thường xuyên làm tốt công tác điều tra cơ bản phát hiện kịp thời các cơ sơ mới phát sinh, phối hợp với các phòng, ban, ngành chức năng thực hiện cấp phép cho cơ sở, không để tình trạng cơ sở hoạt động kinh doanh thiếu các giấy tờ TTHC theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tuyên tuyền, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền phổ biến rộng rãi các văn bản quy định về điều kiện ANTT đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân quận biết và thực hiện. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm pháp luật trong cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về ANTT trên địa bàn. Đối với cơ sở kinh doanh không phép, trái phép, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, chưa đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật