Hoàn Kiếm: Phối hợp hiệu quả trong quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (17:38 14/01/2020)


HNP - Việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã thể hiện tốt tinh thần đoàn kết gắn bó, tăng cường mối quan hệ phối hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANCT, TTATXH trên địa bàn quận.

Hoàn Kiếm là trung tâm hành chính - chính trị, trung tâm văn hóa, thương mại, du lịch, dịch vụ của Thủ đô. Trên địa bàn quận tập trung với 671 cơ sở lưu trú, hơn 300 cơ sở trọ bình dân, chủ yếu ở địa bàn 2 phường Phúc Tân và Chương Dương cùng hàng nghìn người lao động tỉnh ngoài về thuê ở để sinh sống và tìm kiếm việc làm. Hiện nay, trên địa bàn quận có 53.609 hộ với 189.653 nhân khẩu bao gồm KT1: 32.982 hộ = 97.559 nhân khẩu; KT2 đến 2.337 hộ = 9.859 nhân khẩu; KT3, KT4, HS, SV: 515 hộ = 3.778 nhân khẩu; KT2 đi 18.844 hộ = 82.892 nhân khẩu.

Hiện, lực lượng quản lý hành chính, Cảnh sát khu vực, Công an quận đang quản Iý 2.988 đối tượng. Tính đến nay, toàn quận có 1.292 cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về ANTT. Với vị trí và đặc điểm tình hình nêu trên Hoàn Kiếm là một trọng điểm phức tạp về an ninh chính trị và ТТАТХH của Thủ đô, do đó, công tác đảm bảo ANTT nói chung và công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về ANTT nói riêng luôn được quận đặc biệt chú trọng. 


Ngay sau khi có Quyết định số 2049/QĐ-UBND, ngày 26/4/2018, của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quan lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp chặt chẽ với Công an quận để thực hiện quy chế phối hợp và tăng cường công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn quận. Đồng thời, tổ chức quán triệt các nội dung Quy chế phối hợp để mỗi CB, CC, VC hiểu và nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường mối quan hệ phối hợp góp phần thực hiện tốt công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Quận thường xuyên chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền phổ biến rộng rãi các VBQPPL quy định về điều kiện ANTT đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện để các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân quận Hoàn Kiếm biết và thực hiện; mặt khác, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật để báo cho cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn, xử lý kịp thời, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô nói chung và quận Hoàn Kiếm nói riêng.

Công an quận đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa, Phòng Tư pháp UBND quận phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT cho các phòng, ban, ngành, UBND 18 phường để tuyên truyền và thực hiện; niêm yêt công khai các quy định, điều kiện, thủ tục trong đăng ký, qu