HĐND quận Hoàn Kiếm: Giám sát nhiều vấn đề bức xúc, bất cập người dân quan tâm (21:05 15/01/2020)


HNP - Trong năm 2019, hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận, phường tại quận Hoàn Kiếm tiếp tục có nhiều đổi mới, tuân thủ đúng Luật định và ngày càng hiệu quả. Các nội dung được lựa chọn để giám sát chuyên đề và giải trình đều là những vấn đề cử tri quan tâm và còn nhiều vướng mắc, bất cập, hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của Nhân dân trong quận. 

Trong năm 2019, hoạt động chất vấn tại các kỳ họp tiếp tục được đổi mới. Nội dung chất vấn được lựa chọn đều là những vấn đề được cử tri và dư luận Nhân dân đặc biệt quan tâm, có liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Tại kỳ họp thứ 12, HĐND quận tiến hành xem xét kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tọa tại Phiên chất vấn kỳ họp thứ 10 HĐND quận, trong đó, tập trung tái chất vấn đối với 02 nhóm vấn đề: Việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý trật tự xây dựng sau kiểm điểm sâu năm 2018. Về việc xử lý các công trình vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn quận theo chỉ đạo của Thành phố và Quận ủy; Việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận, Việc triển khai các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, bất cập cho các hộ kinh doanh trên địa bàn quận khi thực hiện Luật Phòng cháy 2013 và Nghị định 79/2014/NĐ-CP và tiến hành chất vấn về: Công tác quản lý nhà nước về vệ sinh ATTP trên địa bàn quận; Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận.

Trong hoạt động giám sát, tại các kỳ họp trong năm 2019, HĐND quận đã xem xét 46 báo cáo của Thường trực HĐND, UBND quận, các cơ quan tư pháp và các Ban HĐND quận. HĐND quận đã tiến hành giám sát chuyên đề về “Công tác quản lý, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Thông qua hoạt động giám sát, HĐND quận đã đưa ra 24 kiến nghị (03 kiến nghị với UBND Thành phố; 11 kiến nghị với UBND quận và 10 kiến nghị với UBND các phường, các Ban Quản lý di tích).

Trong năm 2019, Thường trực HĐND quận đã tham mưu giúp HĐND quận triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 về giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Hoàn Kiếm, giai đoạn 2016-2020; đã ban hành Nghị quyết số 355/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 về chương trình giám sát của Thường trực HĐND quận năm 2019 và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Theo đó, Thường trực HĐND quận đã tổ chức giám sát chuyên đề về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận và tổ chức 02 Phiên giải trình về công tác đảm bảo giữ gìn trật tự đô thị, trật tự ATGT và công tác quản lý, tổ chức hoạt động của tuyến phố đi bộ khu phố cổ Hà Nội và giám sát trực tiếp tại UBND quận, Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, UBND các phường: Hàng Gai, Lý Thái Tổ, Tràng Tiền, Cửa Đông và Hàng Bồ.

Thường trực HĐND quận đã tiến hành giám sát, xem xét việc trả lời và kết quả giải quyết đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến trước kỳ họp thứ 10 báo cáo HĐND quận tại kỳ họp thứ 10 theo quy định. Qua giám sát cho thấy UBND quận đã giải quyết xong 127/226 kiến nghị thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 56,2%, còn 99 kiến nghị đang tiếp tục giải quyết. Thực hiện kiến nghị giám sát của Thường trực HĐND quận, UBND quận đã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung giải quyết, đến thời điểm hiện nay, đã giải quyết xong 31/99 kiến nghị, đang chỉ đạo giải quyết 68 kiến nghị.

Kết thúc đợt giám sát và kết luận Phiên giải trình, Thường trực HĐND quận đã đưa ra 25 kiến nghị đề nghị UBND quận, UBND các phường và các đơn vị thuộc quận khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý trật tự xây dựng, công tác giữ gìn trật tự đô thị, trật tự ATGT, công tác quản lý, tổ chức và hoạt động của tuyến phố đi bộ phố cổ Hà Nội và không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Cũng trong năm 2019, các Ban HĐND quận đã tổ chức 06 Đoàn giám sát chuyên đề và 02 Đoàn khảo sát. Cụ thể: Ban Pháp chế đã tổ chức 04 Đoàn giám sát với nội dung: Giám sát về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp quận năm 2019 tại Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự quận; Tổ chức Đoàn giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri tại UBND 05 phường; Tiến hành giám sát về công tác PCCC&CHCN tại Công an quận và UBND 04 phường.

Ban Kinh tế xã hội đã tổ chức 02 Đoàn giám sát, 02 Đoàn khảo sát với các nội dung: Giám sát về việc thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận tại Chi cục thuế Hoàn Kiếm; việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019 theo Nghị quyết HĐND quận thông qua báo cáo của UBND quận, UBND 18 phường; Khảo sát về công tác đảm bảo vệ sinh ATTP tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm; về tình hình quản lý dạy thêm, học thêm và tổ chức bán trú tại 06 trường học.

Để thực hiện nghiêm túc chủ đề công tác của Thành phố và Quận; các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2020, HĐND quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận. Đồng thời, xây dựng và triển khai các hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, giám sát những vấn đề “nóng”, nhiệm vụ cấp bách, những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm. Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của các Tố đại biểu HĐND quận tại các đơn vị bầu cử. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động của HĐND quận; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của HĐND quận, phường. Tăng cường việc trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND các quận, huyện của các tỉnh, thành phố.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật