MTTQ quận Long Biên: Tích vực vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, giữ gìn văn minh đô thị (17:37 14/01/2020)


HNP - Năm 2019, Ủy ban MTTQ quận Long Biên đã chủ động tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là chủ đề của thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị”, chủ đề của Quận “Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”; thực hiện an toàn giao thông... góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận.

Ngay từ đầu năm 2019, Ủy ban MTTQ các cấp quận Long Biên đã chủ động xây dựng, ký kết và triển khai các chương trình phối hợp, các kế hoạch tuyên truyền, giám sát phản biện, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền năm 2019, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện của cả hệ thống MTTQ, các tổ chức thành viên của MTTQ các cấp từ quận tới phường. Đồng thời, tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2019 với chủ đề “Bàn các giải pháp thực hiện phường văn minh đô thị, xây dựng tổ dân phố Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”. Tổ chức 294 hội nghị đại biểu Nhân dân tổ dân phố và 14 hội nghị đại biểu nhân dân phường, với 1.643 ý kiến tập trung vào nội dung xây dựng tổ dân phố văn hóa, Xanh -Sạch - Đẹp - Văn minh gắn với xây dựng tuyến đường, tuyến phố, phường văn minh đô thị. Đặc biệt, đã hướng dẫn, đôn đốc, duy trì hoạt động có hiệu quả của 18 Câu lạc bộ tình nguyện “Vì môi trường”; Đã tổ chức 209 buổi hoạt động cắt tỉa cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ. Phối hợp tuyên truyền phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, phòng chống dịch bệnh mùa Hè... có 29.769 lượt người tham gia.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp còn tích cực phối hợp tuyên truyền ủng hộ các quỹ: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa vận động được hơn 1,98 tỷ đồng; Quỹ "Vì người nghèo" đạt gần 2,2 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch Thành phố giao. Trong năm, đã hỗ trợ 12 hộ nghèo xây mới và sửa chữa nhà ở (trong đó 04 nhà xây mới, 08 nhà sửa chữa) với tổng số tiền là 560 triệu đồng. MTTQ quận tiếp tục duy trì thực hiện mô hình “Cộng đồng chung tay giúp đỡ nhau giảm giảm nghèo bền vững”. Thông qua mô hình, MTTQ và các tổ chức thành viên cùng UBND phường đã tập trung huy động các nguồn lực, vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các cá nhân tự nguyện hỗ trợ với số tiền trên 876 triệu đồng và đã hỗ trợ, giúp đỡ 60 hộ nghèo thoát nghèo, 53 hộ hỗ trợ hàng tháng, 35 hộ hỗ trợ đột xuất.
 
Hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam”, MTTQ từ quận tới cơ sở đã tiếp nhận được hơn 1,896 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ quận đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng qùa các hộ gia đình chính sách, người có công, cán bộ MTTQ, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, chúc thọ nhân dịp tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn trong năm cho trên 1.200 lượt người với tổng số tiền trên 334 triệu đồng.
 
Cùng với đó, MTTQ các cấp quận Long Biên đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống rác thải nhựa, phương án giảm đàn chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư tới cán bộ MTTQ các cấp từ Quận đến phường, thành viên Ban công tác mặt trận tổ dân phố, Thành viên Ban Thanh tra nhân dân phường, trưởng nhóm nòng cốt, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân. Thực hiện “Tang văn minh tiến bộ”: trong năm, MTTQ các cấp đã vận động các gia đình có người qua đời đi đi hỏa táng, đạt tỷ lệ 89,3%.

Đáng chú ý, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội quận thường xuyên giám sát việc thực hiện Pháp lệnh số 34; 6 QCDC do Quận ban hành; tuyên truyền, vận động và giám sát trực tiếp trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, qua đó, đã ban hành 27 thông báo 384 lượt địa chỉ vi phạm, 322 địa chỉ vi phạm do Trung tâm phát triển quỹ đất chuyển đến; thực hiện tuyên truyền vận động bằng văn bản 60 địa chỉ thường xuyên vi phạm, kịp thời gửi thông báo tới chính quyền để có biện pháp xử lý. Kết quả đã khắc phục dứt điểm 85% địa chỉ vi phạm; 15% địa chỉ vi phạm khắc phục nhưng chưa triệt để.

Ban thanh tra Nhân dân đã phối hợp giám sát 449 cuộc, phát hiện 131 vụ việc, kiến nghị chính quyền đã giải quyết 128 vụ, việc; giám sát 1.187 công trình xây dựng, 41 lượt về quản lý đất đai, 479 lượt về quy chế dân chủ; tham gia hòa giải thành 129/170 vụ, việc đạt 75,8%. Ban GSĐTCCĐ thực hiện giám sát 57 công trình đầu tư xây dựng hạ tầng trên địa bàn các phường, phát hiện 14 công trình thi công sai thiết kế, vật liệu xây dựng kém chất lượng, ảnh hưởng VSMT đã kịp thời phản ánh đến chính quyền yêu cầu chủ đầu tư tiếp thu và khắc phục.

Cùng với đó, MTTQ quận, phường tổ chức giám sát 313 cuộc, giám sát thông qua nghiên cứu văn bản 53 cuộc, tham gia phối hợp giám sát với các ban HĐND quận, phường và các đoàn thể 81 cuộc; tổ chức 12 hội nghị phản biện xã hội chủ yếu vào các dự thảo nghị quyết về kinh tế xã năm 2019. Phối hợp hướng dẫn tổ chức tốt 14 hội nghị đối thoại thường xuyên với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường và hội nghị đối thoại cấp quận; 17 cuộc đối thoại đột xuất ở các phường.
 
Phát huy những kết quả năm 2019, trong năm 2020, MTTQ quận Long Biên sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tiếp tục duy trì xây dựng tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, văn minh. Chủ động nắm chắc tình hình dư luận từ cơ sở, duy trì việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đến giao dịch tại bộ phận 1 cửa. Đồng thời, tăng cường giám sát thường xuyên đối với việc thực hiện 6 QCDC để kịp thời thông tin, trao đổi các ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân để chính quyền xem xét, giải quyết.
Tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền cơ sở để thực hiện tốt chủ đề “Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình Câu lạc bộ tình nguyện, tổ tự quản về trật tự đô thị - vệ sinh môi trường. Tích cực tham gia quyết đơn thư, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật