Chương Mỹ: Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,02% (21:57 19/01/2020)


HNP - Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đến cuối năm 2019, toàn huyện Chương Mỹ đã có 1.216 hộ thoát nghèo, vượt 270% kế hoạch thành phố giao. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,48% xuống còn 1,02%. Số hộ thoát cận nghèo là 690 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 4,05% xuống còn 3,01%.

Chương Mỹ huy động hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở


Theo kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018, huyện Chương Mỹ có 1.943 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,48% và có 3.173 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,05%. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, năm 2019, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tích cực, chủ động phối hợp để triển khai đồng bộ các biện pháp, các chương trình giảm nghèo như: Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở; hỗ trợ chi phí học tập; vay vốn tín dụng ưu đãi; hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ tiền điện… Đồng thời, thực hiện tốt và vận dụng linh hoạt, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào hoạt động thực tiễn. Qua đó, đã khai thác được nhiều lợi thế, sức mạnh của địa phương và nội lực của nhân dân để tập trung mọi nguồn lực cho công tác giảm nghèo.

 
UBND huyện đã thẩm định, ra quyết định hỗ trợ 65 hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí trên 2,7 tỷ đồng; trong đó, 49 hộ xây mới, 16 hộ sửa chữa. Qua đó, giúp các hộ an cư lạc nghiệp, từng bước ổn định cuộc sống. Đồng thời, huyện đã thực hiện miễn giảm học phí, chi phí học tập cho 2.774 học sinh là con hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí là trên 1,5 tỷ đồng, giúp các em yên tâm đến trường học tập, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm bớt khó khăn. Cùng với đó, chính sách về y tế đối với hộ nghèo cũng được huyện quan tâm thực hiện. Để giảm một phần chi phí trong việc khám và điều trị bệnh, huyện đã chỉ đạo các ngành LĐ–TB&XH, BHXH huyện và các xã, thị trấn kịp thời cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện đảm bảo đúng đối tượng, không bỏ sót. 
 
Đặc biệt, năm 2019, Phòng LĐTB&XH đã tham mưu cho UBND huyện ra Quyết định hỗ trợ hàng tháng cho 458 người/446 hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện hưởng hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 04 của HĐND Thành phố. Trong năm, đã tổ chức 22 lớp dạy nghề cho 770 lao động nông thôn, trong đó, có 16 học viên thuộc hộ nghèo, 32 học viên là hộ cận nghèo. Huyện cũng đã hỗ trợ tiền điện cho cho 100% hộ nghèo với kinh phí trên 854 triệu đồng.
 
Để tạo điều kiện cho các hộ nghèo có vốn phát triển các mô hình kinh tế, từng bước bươn lên thoát nghèo, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã thực hiện giải ngân vốn vay cho 327 hộ nghèo để sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền trên 7,1 tỷ đồng; hộ cận nghèo là 357 với tổng số tiền trên 7,3 tỷ đồng.
 
Năm 2020, huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp giảm nghèo; thực hiện tốt những chính sách của Nhà nước về công tác hỗ trợ giảm nghèo; tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo; đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ vay vốn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo... Phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có 236 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,73%, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong những năm tiếp theo.

Hoài Lưu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật