HĐND quận Ba Đình khóa XIX họp kỳ thứ 12 (20:31 13/12/2019)


HNP - Sáng 13-12, HĐND quận Ba Đình khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2020 đã khai mạc kỳ họp thứ 12, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020.  

Toàn cảnh kỳ họp


Đánh giá tại kỳ họp cho thấy, năm 2019, kinh tế quận tiếp tục phát triển và ổn định. Lĩnh vực dịch vụ, thương mại có tăng trưởng. Ước thu ngân sách năm 2019, đạt 8.387/8.386 tỷ đồng, đạt 100,02% so với dự toán giao. Ước chi ngân sách là 1.448/2.131,2 tỷ đồng, đạt 68% dự toán quận giao và đạt 73,2% dự toán Thành phố giao.
 
Văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” trong năm là 93,5%, đạt 103,8% kế hoạch, tổ dân phố được công nhận danh hiệu Tổ dân phố văn hóa” là 90,7%, đạt 108%. Ủng hộ qũy “Đền ơn đáp nghĩa” với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, đạt 122,6% kế hoạch. Giới thiệu giải quyết việc làm cho 6.450 người, đạt 104% kế hoạch giao. Công tác bảo trợ xã hội tiếp tục được quan tâm, tiếp tục thực hiện các giải pháp duy trì, không để phát sinh hộ nghèo, hộ tái nghèo. 
 
Công tác đầu tư xây dựng, quản lý trật tự đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường có nhiều chuyển biến, công tác GPMB được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Tổng số công trình phát sinh năm 2019 gồm 468 công trình, 09 công trình vi phạm, đã xử lý 06 trường hợp, còn lại đang xử lý; đã kiểm tra xử lý trên 16.123 trường hợp vi phạm TTATGT, xử phạt với số tiền gần 5 tỷ đồng; xử lý 2.507 trường hợp vi phạm TTĐT với số tiền trên 570 triệu đồng. 
 
Công tác CCHC tiếp tục được xác định là một trong hai khâu đột phá. Trong năm 2019, cấp quận đã tiếp nhận 9.924 hồ sơ, đã giải quyết 7.802 hồ sơ; đang giải quyết 1.150 hồ sơ; không đủ điều kiện giải quyết hoặc công dân rút hồ sơ là 972 hồ sơ. Cấp phường tiếp nhận 81.386 hồ sơ, đã giải quyết 79.221 hồ sơ (trong đó, trả trước hạn là 5.315 hồ sơ, đúng hạn là 80.626 hồ sơ).
 
Năm 2019, hoạt động của HĐND từ quận đến phường được tổ chức, đổi mới, chất lượng đi vào chiều sâu. Các hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát được thực hiện tích cực, trọng điểm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, chú trọng về cơ sở. Trong năm, HĐND quận đã giám sát 04 chuyên đề và phối hợp với tổ đại biểu HĐND TP ứng cử tại quận tổ chức giám sát chuyên đề: Thường trực HĐND quận giám sát qua báo cáo việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND quận khóa XIX; giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận…
 
Trong tâm năm 2020, quận thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm chống thất thu ngân sách, hoàn thành dự toán và phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020. Tập trung rà soát các nguồn thu, triển khai các giải pháp nhằm xử lý các khoản nợ đọng. Tăng cường công tác quản lý thị trường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Duy trì thực hiện các giải pháp hỗ trợ đảm bảo giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công trình xây dựng ngay từ khi phá dỡ công trình đến khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tăng cường kiểm tra, đông đốc xử lý, giải quyết vi phạm về TTATGT, TTĐT, trật tự công cộng, lòng đường, hè phố, vệ sinh môi trường và các điểm trông giữ phương tiện. Duy trì thực hiện có hiệu quả 19 tuyến phố văn minh đô thị, nhân rộng mô hình các tuyến phố khác trên địa bàn.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật