Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Thanh Oai khóa XIX (20:27 13/12/2019)


HNP - Trong 2 ngày, 12-13/12, HĐND huyện Thanh Oai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 12. Tại kỳ họp, HĐND huyện đã đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Toàn cảnh kỳ họp


Năm 2019, kinh tế huyện Thanh Oai tiếp tục có bước phát triển. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn đạt 112,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 1.711 tỷ đồng, đạt 88% KH; Công nghiệp-xây dựng cơ bản tăng 10.363 tỷ đồng, đạt 102,5% KH; Thương mại dịch vụ 5.750 tỷ đồng, đạt 105,2%. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đi vào nề nếp. Huyện đã cấp GCNQSD đất lần đầu cho 34.656 thửa đất đủ điều kiện, đạt tỷ lệ 94%, trong đó, năm 2019, cấp được 536 GCN QSD đất ở lần đầu, đạt 51% so với chỉ tiêu đề ra. Toàn huyện có 78% số dân được sử dụng nước sạch, vượt 3% kế hoạch. 
 
Bên cạnh đó, công tác văn hóa - giáo dục - y tế có nhiều chuyển biến. Huyện đã đầu tư xây dựng, nâng cấp hàng loạt các công trình như nhà văn hóa, tu sửa đình chùa, các công trình trường học tạo môi trường thân thiện với học sinh. Tính đến nay, toàn huyện có 58/72 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 80,5%. Thực hiện mục tiêu đến năm 2020, toàn huyện không còn hộ nghèo. Huyện đã và đang triển khai các giải pháp nhằm xóa nghèo bền vững cho các hộ nghèo. Cùng với đó, công tác quân sự quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được củng cố, giữ vững; Công tác cải cách hành chính được nâng cao.
 
Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện nghe báo cáo tình hình thực hiện thu-chi NSNN năm 2019 và dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2020, báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư công năm 2019, kế hoạch phân bổ, điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công năm 2020 và báo cáo lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020; Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2019, chương trình hoạt động HĐND huyện năm 2020; Báo cáo công tác kiểm sát năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân Huyện; Báo cáo công tác xét xử năm 2019 của Tòa án nhân dân Huyện; Báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền 2019, nhiệm vụ năm 2020 và những kiến nghị với HĐND, UBND huyện.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật