Khai mạc Kỳ họp thứ IX, HĐND quận Long Biên khóa III (14:26 13/12/2019)


HNP - Sáng 13-12, HĐND quận Long Biên khóa III tổ chức kỳ họp thứ IX để xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020; phê duyệt danh mục dự án, kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách quận và phương án ứng vốn cho các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù năm 2020…; xem xét các tờ trình và tiến hành chất vấn tại hội trường những vấn đề dân sinh bức xúc.


Năm 2019, quận Long Biên đã đạt được một số thành tích, nổi bật, một số chỉ tiêu KT-XH, an ninh quốc phòng hoàn thành sớm và vượt cao so với kế hoạch: Chỉ tiêu thu ngân sách đạt 163%, cấp GCN QSD đất đạt 201%, chỉ tiêu thoát nghèo đạt 604%; cai nghiện bắt buộc đạt 224%. Kết quả thực hiện chủ đề năm “Hành động vì một Long Biên Xanh-Sạch-Đẹp-Văn minh” đã từng bước tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân. Những bất cập về quản lý đô thị từng bước được giải quyết. Mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường được cải thiện; môi trường sống của các cộng đồng dân cư ngày càng được đảm bảo. Quận đã triển khai Đề án “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và TDP trên địa bàn quận Long Biên” đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, được cán bộ và nhân dân ủng hộ.

Hoạt động khối văn hóa-xã hội duy trì nề nếp, hiệu quả, đạt nhiều thành tích nổi bật. Việc triển khai các nội dung thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP đạt hiệu quả. An ninh chính trị được giữ vững ổn định, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn; phạm pháp hình sự được kiềm chế.
 
Năm 2019, HĐND quận Long Biên đã tổ chức 4 kỳ họp, gồm 3 kỳ họp bất thường và 01 kỳ họp thường kỳ để xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền làm căn cứ pháp lý trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP trên địa bàn quận. Trong năm, Thường trực HĐND quận đã xây dựng kế hoạch và triển khai 10 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề; tổ chức thành công 01 phiên giải trình về công tác quản lý các phương án chuyển dịch cơ cấu cây trồng; Các Ban HĐND quận thực hiện 05 cuộc giám sát chuyên đề. Công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư được Thường trực HĐND thực hiện theo đúng quy định.

Dự kiến, tại kỳ họp lần này, HĐND quận Long Biên sẽ thông qua 07 Nghị quyết và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, an ninh quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc: Khối Kinh tế, Khối Đô thị, Khối Văn hóa và Xã hội.

Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết