Gia Lâm tăng cường quản lý nhà nước đối với loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke không đảm bảo về PCCC (09:38 13/12/2019)


HNP - Ngày 11-12, Huyện ủy Gia Lâm ban hành Thông báo số 1067-TB-HU về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke không đảm bảo về PCCC.

Theo đó, Thường trực Huyện ủy giao UBND huyện, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Các cấp ủy đảng, chính quyền nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 145-KH/HU, ngày 11-4-2019, của Huyện ủy Gia Lâm về “Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác PCCC&CNCH. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP, ngày 19-6-2019, của Chính phủ.

Giao UBND huyện chỉ đạo: Công an Huyện phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá lại điều kiện, tiêu chuẩn, khả năng PCCC đối vời các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn; xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm về an toàn PCCC.


Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong kiểm tra, rà soát kiên quyết thực hiện thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh karaoke đã bị đình chỉ hoạt động mà không thực hiện các biện pháp khắc phục tồn tại, vi phạm quy định về an toàn PCCC theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP, ngày 19-6-2019, của Chính phủ; làm tốt công tác tuyên truyền, không để các cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động khi chưa được cấp phép, chưa đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC.

Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm về PCCC cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; tích cực nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo với cấp ủy, chính quyền về hoạt động sai phép, trái phép và các vấn đề liên quan đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn để chỉ đạo, giải quyết.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật