Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển KT-XH quận Hai Bà Trưng năm 2020 (14:22 13/12/2019)


HNP - Ngày 10-12, Ban Chỉ đạo Phát triển điện lực quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 153/KH-BCĐ về Hoạt động của Ban chỉ đạo Phát triển điện lực quận năm 2020.

Theo đó, năm 2020, BCĐ phát triển điện lực quận đặt mục tiêu: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Quận Hai Bà Trưng, Giảm thời gian tiếp cận điện năng; Giải quyết các khó khăn vướng mắc, tập trung hoàn thành đúng tiến độ xây dựng các công trình điện trung áp đúng Quy hoạch, Kế hoạch được phê duyệt. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về điện; kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định về phát triển điện lực và an toàn điện trên địa bàn Thành phố; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phát triển điện lực, an toàn điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Cụ thể, BCĐ sẽ triển khai các nội dung: Tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát các công trình đầu tư xây dựng phát triên lưới điện Quận Hai Bà Trưng theo Quy hoạch, Kế hoạch được phê duyệt; Hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư, Công ty điện lực Hai Bà Trưng trong công tác đầu tư xây dựng các công trình điện; Tập trung giải quyết các vướng mắc, hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình điện trọng điểm trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng theo đúng tiến độ.

Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ công trình lưới điện cao áp theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP, ngày 26-02-2014, của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 134/2013/NĐ-CP, ngày 17-3-2013, của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Quyết định số 76/2014/QĐ-UBND, ngày 08-10-2014, cua UBND Thành phố ban hành quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp (HLBVATLĐCA) trên địa bàn Thành phố.

Tổng hợp báo cáo, tham mưu đề xuất UBND Quận, UBND Thành phố, Sở Công thương các chủ trương, chính sách, biện pháp cần thiết hỗ trợ công tác đầu tư xây dựng phát triển điện lực; công tác xử lý vi phạm HLBVATLĐCA. Đề xuất hình thức khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển điện lực và bảo vệ an toàn công trình điện.

Triển khai tuyên truyền, phổ biến các quy định của Chính phủ, Thành phố về quản lý quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực trên địa bàn Quận, bảo vệ an toàn công trình lưới điện trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật