Phú Xuyên phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch nghề năm 2020 (09:14 07/12/2019)


HNP - Để thực hiện tốt Chương trình số 05-CTr/HU của Huyện ủy về phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch nghề, ngày 5-12, UBND huyện Phú Xuyên có Kế hoạch số 279/KH-UBND, trong đó, tập trung nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện trong năm 2020.

Trong phát triển làng nghề, huyện tiếp tục triển khai quy hoạch, định hướng phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; tổ chức triển khai khảo sát, đánh giá hiện trạng nghề, làng nghề của huyện để có cơ sở, định hướng trong việc khôi phục, bảo tồn, phát triển nghề, làng nghề, phục vụ du lịch làng nghề của huyện. Phối hợp với các sở, ngành liên quan của thành phố, chủ đầu tư đẩy mạnh nhanh tiến độ triển khai thu hồi đất, bàn giao mặt bằng để xây dựng hạ tầng sớm đưa cụm công nghiệp Đại Thắng, Phú Túc, Phú Yên vào hoạt động, tiếp tục triển khai quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề ở các xã Vân Từ, Tân Dân và một số xã còn lại theo quy hoạch được thành phố phê duyệt. Tiếp tục triển khai điều chỉnh quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của các xã để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của địa phương.
 
Tiếp tục đề nghị Thành phố, các sở ngành liên quan sớm triển khai các dự án xử lý ô nhiễm môi trường ở các làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm thôn Tân Độ, xã Hồng Minh; mộc cơ khí Kim Long Thượng, xã Hoàng Long; sơn Khảm Đông Vinh, xã Chuyên Mỹ; may mặc, khảm trai thôn Ứng Cử, thôn Từ Thuận, xã Vân Từ; giầy da thôn Giẽ Hạ, Giẽ Thượng, xã Phú Yên; các dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các làng nghề: Khảm trai thôn Bối Khê, Thôn Ngọ xã Chuyên Mỹ; đan cỏ tế thôn Hoàng Xá, Lưu Thượng, Tư Sản, Đường La xã Phú Túc; mộc Đại Nghiệp xã Tân Dân theo quyết định số 14/QĐ-UBND của UBND Thành phố ngày 02/01/2013 về phê duyệt quy hoạch phát triển nghề, làng nghề thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện,…
 
Đối với phát triển làng nghề gắn với du lịch, huyện tiếp tục tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng tại các làng nghề của xã Phú Túc, Chuyên Mỹ, Tân Dân, Vân Từ, Phú Yên, Hoàng Long, Phượng Dực để đầu tư, hỗ trợ kinh phí nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan môi trường phục vụ du lịch làng nghề; triển khai xây dựng khu bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, khu trưng bày giới thiệu sản phẩm phục vụ du lịch làng nghề; Đề nghị thành phố có chính sách hỗ trợ kinh phí để bảo tồn một số nhà cổ ở làng Cựu xã Vân Từ, phát triển du lịch làng nghề tại xã Vân Từ, Chuyên Mỹ. Lắp đặt biển chỉ dẫn vào các làng nghề. Tổ chức khôi phục, phát triển lễ hội hoạt động văn hóa truyền thống ở các làng nghề; tu bổ và tôn tạo các công trình di tích kiến trúc lịch sử, văn hóa, công trình công cộng.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật