Hai Bà Trưng tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (18:57 08/12/2019)


HNP - Ngày 5-12, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND về Triển khai thưc hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 25-4-2019, của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn quận.

Theo đó, quận sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về đảm bảo an ninh trật tự, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng, bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản của người dân trong các hoạt động tín dụng, vay mượn chính đáng, hợp pháp.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về cho vay trong giao dịch dân sự. Tuyên truyền phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua hình thức huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ để người dân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Vận động người dân không tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng dịch vụ kinh doanh cầm đồ, dịch vụ đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật.

Thực hiện hiệu quả Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01-7-2016, của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Triển khai các biện pháp, giải pháp thực hiện đúng trách nhiệm của các đơn vị phòng, ban, ngành.

Chủ động nắm tình hình các đối tượng, ổ nhóm, hoạt động "tín dụng đen” trên địa bàn, áp dụng đồng bộ các biện pháp vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật. Nâng cao kết quả điều tra khám phá các loại tội phạm, đồng thời, làm giảm một cách rõ rệt các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn Thành phố.

Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chấp hành nghiệm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Rà soát, nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố, các cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện quy định của pháp luật; quy định, hướng dẫn của Bộ, ngành và Thành phố trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật