Gia Lâm hưởng ứng phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2020 (18:58 08/12/2019)


HNP - Ngày 2-12, Huyện ủy Gia Lâm ban hành Công văn số 1638/HU về phối hợp chỉ đạo phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2020.

Nhằm phát huy truyền thống tương thân, tương ái góp phần đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, thiết thực phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý năm 2020 trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu:

Các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý năm 2020, qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân về công tác nhân đạo, từ thiện; giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam, góp phần làm sâu sắc, lan tỏa các giá trị truyền thống nhân ái cao đẹp của dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cộng đồng gắn kết, tương thân, tương ái.

UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành thuộc Huyện, UBND các xã, thị trấn tích cực phối hợp, tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ các cấp triển khai phong trào; đồng thời, quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Các Ban xây dựng Đảng căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Huyện triển khai phong trào; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo hệ thống phát thanh từ Huyện đến cơ sở tăng cường tuyên truyền về truyền thống tốt đẹp, nhân ái của dân tộc.

Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội Huyện phối hợp với Hội Chữ thập đỏ triển khai phong trào đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khắc phục tinh trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động; vận động đoàn viên, hội viên, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tại địa phương tham gia ủng hộ nguồn lực và đồng hành thực hiện phong trào nêu trên.

Hội Chữ thập đỏ Huyện chỉ đạo các cơ sở Hội tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào tại địa phương; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với nội dung, chỉ tiêu, địa bàn, đối tượng cụ thể và kế hoạch vận động, huy động các nguồn lực đảm bảo thiết thực, hiệu quả.


Lam Sơn


Các bài mới đăng