Phú Xuyên kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (09:19 07/12/2019)


HNP - Nhằm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989- 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019), ngày 4-12, UBND huyện Phú Xuyên có Kế hoạch số 281-KH-UBND để tổ chức triển khai thực hiện.

Theo đó, huyện yêu cầu các cấp, các ngành tuyên truyền sâu rộng các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam; truyền thống Anh hùng của lực lượng vũ trang huyện. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện về đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội với chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam; 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Phát động và tổ chức thực hiện đợt thi đua cao điểm với chủ đề “75 ngày hành động, sáng tạo, quyết thắng” trong lực lượng vũ trang huyện.
 
Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà 1 số thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách tiêu biểu, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam; 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam kết hợp với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô trong năm 2019; đồng thời thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng; chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật