Phú Xuyên: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 (14:39 07/12/2019)


HNP - Ngày 5-12, UBND huyện Phú Xuyên có Kế hoạch số 280/KH-UBND về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn.

Theo đó, huyện đặt mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong CB, CC, VC, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện; Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của CB, CC, VC đặc biệt là người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị trong thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng.
 
Phấn đấu hàng năm 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân của huyện được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Hàng năm, 100% CB, CC, VC của huyện được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới nhiều hình thức. Đến hết năm 2019 có 90%, đến hết năm 2021 có 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn huyện được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 
Đến hết năm 2019 có 85% và đến năm 2021 có 100% người lao động tại tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Hết năm 2019, có 75% và 2021 có 90% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 60% đến 70% năm 2019 và 85% năm 2021 người dân trên địa bàn huyện được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng.
 

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :