Thanh Oai triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia (14:38 07/12/2019)


HNP - Ngày 5-12, UBND huyện Thanh Oai có Văn bản số 1898/UBND-KT về việc triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Theo đó, UBND huyện Thanh Oai yêu cầu các ngành chuyên môn của Huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu, bia. Giao Phòng Kinh tế không cấp phép bán rượu, bia tại các cơ sở y tế cơ sở giáo dục, cơ sở khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi, cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và các cơ sở giam giữ khác, cơ sở bảo trợ xã hội; Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính tri - xã hội, tổ chức chính trị - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia.
 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao huyện thực hiện tuyên truyền các cơ sở kinh doanh rượu bia tuân thủ quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh rượu, bia; về quảng cáo, khuyến mại tài trợ, ATTP, chất lượng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ghi nhãn hàng hóa đối với rượu, bia. Thông tin về sản phẩm rượu, bia phải chính xác khoa học; cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về hoạt động kinh doanh của cơ sở theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, không sử dụng lao động chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc kinh doanh, quảng cáo rượu, bia thu hồi sản phẩm rượu, bia không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm do cơ sở mình sản xuất, mua bán theo quy định của pháp luật về ATTP cơ sở bán rượu, bia, niêm yết thông báo không bán rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi; Kể từ ngày Luật ngày có hiệu lực, không được mở mới điểm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ trong bán kính 100m tính từ khuôn viên của cơ sở y tế, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.
 
Các ngành chuyên môn của huyện tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa và xử lý rượu, bia giả, không đảm bảo chất lượng, ATTP, rượu, bia nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ tịch thu, xử lý theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền để tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp tham gia với cơ quan có thẩm quyền trong phòng chống rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, ATTP và rượu, bia nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
 
UBND các xã, thị trấn thực hiện triển khai hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh phải có bản kê khai gửi UBND các xã, thị trấn về số lượng rượu được sản xuất, phạm vi sử dụng, cam kết bảo đảm ATTP và không bán ra thị trường theo mẫu Thông tư số 26/2019/TT-BCT ngày 14-11-2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2020, việc kê khai không phải nộp lệ phí.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật