Hoàn Kiếm tiếp tục triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) (09:15 07/12/2019)


HNP - UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Công văn số 946/UBND-KT về tiếp tục triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Để tiếp tục triển khai thực hiện CPTPP, UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu các phòng, ban ngành quận, UBND 18 phường triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 03-4-2019 của UBND quận Hoàn Kiếm về triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương trên địa bàn quận; Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để chủ động tham mưu UBND quận đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với Hiệp định CPTPP; Nghiêm túc triển khai các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách TTHC, tăng cường cung cấp dịch công trực tuyến; Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong các ngành kỹ thuật - công nghệ, luật, tài chính...

Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các cơ hội, thách thức khi Việt Nam tham gia CPTPP và các Hiệp định thương mại tự do mới cho cán bộ công chức và doanh nghiệp trên địa bàn quận; khuyến khích sự tham gia rộng rãi, tích cực và chủ động hơn nữa của khu vực tư nhân, các hiệp hội ngành, nghề, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong việc tìm hiểu, thực thi các cam kết trong CPTPP.

Tăng cường sức mạnh, tính hiệu quả trong hoạt động của các tổ chức công đoàn cơ sở, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật