Hai Bà Trưng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 (09:15 07/12/2019)


HNP - Ngày 2-12, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Báo cáo số 519/BC-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020.

Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, UBND quận dự kiến một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020 như sau: Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng trên 12% năm; Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất ngành dịch vụ - thương mại tăng 21%/năm; Thu ngân sách không thấp hơn chỉ tiêu Thành phố giao; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,1%; Tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc là 95%; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 95; Kiểm soát 100% các công trình xây dựng có giấy phép xây dựng, xử lý triệt để 100% công trình vi phạm mới, các công trình vi phạm tồn đọng theo chỉ đạo của Thành phố; Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch đạt 100%; Tỷ lệ rác thải được thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 100%.

Để đạt các chỉ tiêu trên quận sẽ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế trên địa bàn quận. Thực hiện tốt phân cấp của Thành phố về quản lý kinh tế trên địa bàn quận. Phấn đấu tốc độ tăng chung giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 12%, tốc độ tăng chung giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ tăng 21%. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Thường xuyên rà soát các TTHC, đặc biệt trong trong các lĩnh vực thuế, đăng ký kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển. Tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, tăng cường ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Thành phố Hà Nội.

Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, tiếp tục đầu tư hoàn thiện các công trình, các dự án trên địa bàn tạo bộ mặt đô thị khang trang tạo tiền đề cho việc phát triển kinh tế; Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về TT, ATGT, TTĐT, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trên địa bàn quận. Kiên quyết xử lý 100% trường hợp xây dựng không phép, sai phép, vi phạm kiến trúc quy hoạch, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền từ phường tới quận.

Quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công, người cao tuổi,... đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục thực hịện cải tạo, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng người có công với cách mạng... Đảm bảo, duy trì trên địa bàn quận không có hộ tái nghèo, tái cận nghèo và phát sinh hộ nghèo, cận nghèo mới.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật