Tiếp tục tăng cường quản lý các cửa hàng bán lẻ LPG chai trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (09:20 07/12/2019)


HNP - Ngày 3-12, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Công văn số 1511/UBND-KT về tiếp tục tăng cường quản lý các cửa hàng bán lẻ LPG chai trên địa bàn.

Để thực hiện tốt công tác quản lý các cửa hàng bàn lẻ LPG chai trên địa bàn, UBND quận giao Phòng Kinh tế tiếp tục tăng cường hướng dẫn, đôn đốc UBND các phường giám sát chặt chẽ đối với các cửa hàng đã bị xử phạt vi phạm hành chính, không có GCN đủ điều kiện kinh doanh. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến thương nhân sở hữu cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn về các quy định, điều kiện, thủ tục, hồ sơ, quyền lợi, nghĩa vụ của cửa hàng bán LPG chai, quy định về an toàn cửa hàng bán lẻ LPG chai, an toàn vận chuyển, giao nhận LPG tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP, ngày 15-6-2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. Tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không sử dụng LPG chai mini không được phép nạp lại; Đề xuất UBND quận xử lý nghiêm các sai phạm trong kinh doanh khí, đảm bảo an toàn chung đối với cộng đồng dân cư, thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đối với những hộ kinh doanh không đủ điều kiện cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh LPG chai, đã ngừng hoạt động, tiến hành thủ tục thu hồi đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Đội Quản lý thị trường số 5 phối hợp chặt chẽ với phòng Kinh tế trong công tác kiểm tra, quản lý các cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy định.

UBND các phường phối hợp chặt chẽ với phòng Kinh tế trong công tác kiểm tra, quản lý các cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy định. Trên cơ sở danh sách các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã được cấp GCN đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai do phòng Kinh tế cung cấp, thường xuyên rà soát trên địa bàn các cửa hàng không có GCN đủ điều kiện, yêu cầu cửa hàng ngừng hoạt động, báo cáo UBND quận.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật