Hai Bà Trưng triển khai công tác tuyển chọn Công dân thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2020 (09:21 07/12/2019)


HNP - Ngày 3-12, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Công văn số 1508/UBND-CAQ về thực hiện tuyển chọn Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu Trưởng Công an quận xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Công an các phường tiến hành các bước tuyển chọn công dân đủ tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đạt chỉ tiêu UBND Thành phố, Công an Thành phố giao. Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố và Công an Thành phố về nhiệm vụ tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2020.

Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận và các cơ quan có liên quan, tuyên truyền, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Công an nhân dân đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

Chủ tịch UBND các phường chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND toàn địa bàn năm 2020; chủ động phối hợp với Công an quận tiến hành tuyển chọn, gọi công dân đủ tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Ban Chỉ huy Quân sự quận phối hợp với Công an quận chỉ đạo các Công an phường và Ban Chỉ huy Quân sự các phường tham mưu Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường rà soát, lập danh sách số công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn để quản lý và tuyên truyền vận động thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; Phối hợp với Công an quận trong việc khám sức khỏe và thống nhất về số lượng, nhân sự dự kiến tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. 

Phòng Văn hóa & Thông tin quận hướng dẫn UBND phường làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin của phường. Động viên công dân tự giác đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2020; đồng thời, biểu dương kịp thời những gương người tốt, việc tốt và các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Đề nghị Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận chỉ đạo Ban chấp hành đoàn các phường tiến hành tuyên truyền luật NVQS; Luật Công an nhân dân; giáo dục, động viên các đoàn viên thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND nhập ngũ thực hiện tốt luật NVQS; hoàn thiện hồ sơ, lý lich đoàn cho các đoàn viên đủ điều kiện nhập ngũ.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật