Quận Hai Bà Trưng ban hành chương trình công tác văn hóa xã hội năm 2020 (13:45 04/12/2019)


HNP - Ngày 2-12, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Chương trình số 02/CTr-UBND về công tác văn hóa, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông năm 2020.

Mục tiêu của Chương trình nhằm thông tin, tuyên truyền, cổ động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị của UBND quận, thành phố và chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm. Đặc biệt, tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ toàn quốc thứ XIII. 
 
Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tăng cường công tác xã hội hóa, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông trên địa bàn; hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật các thiết chế văn hóa cơ sở. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phục vụ các nhiệm vụ chính trị của thành phố và quận.
 
Xem chương trình cụ thể tại đây:

Quỳnh Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật