Thường Tín chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2020 (14:25 05/12/2019)


HNP - Nhằm chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, UBND huyện Thường Tín vừa có Kế hoạch số 263/KH-UBND để tổ chức triển khai, thực hiện.

Theo đó, huyện chỉ đạo các cấp, các ngành phổ biến VBQPPL về chăn nuôi, thú y; chủ trương, chính sách phát triển chăn nuôi, hỗ trợ người chăn nuôi về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; thông tin kịp thời chính xác về tình hình dịch bệnh, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh động vật; những ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, sức khỏe, tính mạng của con người; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời phát hiện, biểu dương gương điển hình hoạt động về phòng chống dịch; phê bình các tổ chức, cá nhân còn chủ quan trong thực hiện phòng chống dịch.
 
Tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu, trọng điểm về công tác tiêm phòng vắc xin, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi; các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh từ động vật sang người; các chế độ chính sách trong lĩnh vực giết mổ; các quy định đối với người sản xuất, kinh doanh về hoạt động giết mổ và định hướng người tiêu dùng thay đổi thói quen tiêu dùng chuyển sang lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm soát về chất lượng. Tổ chức tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thú y tại các xã, thị trấn. Tập huấn chuyên môn và các quy định của pháp luật về hành nghề thú y cho các đối tượng liên quan.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật