Hai Bà Trưng: Hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn quận năm 2020” (10:57 04/12/2019)


HNP - Ngày 28-11, Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Công văn số 1804/CV-QU về phối hợp chỉ đạo phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn quận năm 2020”.

Nhằm phát huy truyền thống tương thân, tương ái, góp phần đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, thiết thực phong trào “Vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý năm 2020, Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng yêu cầu các cấp ủy đảng từ quận tới cơ sở quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý năm 2020. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân về công tác nhân đạo, từ thiện; giúp đỡ, chăm lo cho ngưòi nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam. Góp phần làm sâu sắc, lan tỏa các giá trị truyền thống và nhân ái cao đẹp của dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dụng cộng đồng gắn kết, tương thân, tương ái.

UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành quận, 20 phường tích cực phối hợp, tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ các cấp triển khai phong trào. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Các ban Đảng Quận ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ quận triển khai phong trào; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia. Ban Tuyên giáo Quận ủy hướng dẫn Phòng Văn hóa - Thông tin quận tăng cường tuyên truyền về truyền thống nhân ái của dân tộc. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng quận phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ quận triển khai thực hiện phong trào đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động; vận động đoàn viên, hội viên, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tại địa phương tham gia ủng hộ nguồn lực và đồng hành thực hiện phong trào.

Hội Chữ Thập đỏ quận chỉ đạo các cấp Hội tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào tại địa phương; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với nội dung, chỉ tiêu, địa bàn, đối tượng cụ thể và kế hoạch vận động, huy động các nguồn lực đảm bảo thiết thực, hiệu quả.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật