MTTQ quận Hoàng Mai: Tích cực tham gia xây dựng chính quyền, đẩy mạnh các cuộc vận động (14:26 05/12/2019)


HNP - Năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai tiếp tục đổi mới phương thức, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, qua đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ quận đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các cấp, các ngành tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô; Tuyên truyền việc thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử; Tổ chức hội nghị tuyên truyền về tình hình thời sự và biển đảo Việt Nam tới chức sắc chức việc Phật giáo và nhân dân.

Đáng chú ý, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 trên địa bàn quận đã diễn ra nhiều hoạt động chào mừng với nhiều hoạt động cụ thể của hai chủ đề lớn: “Toàn dân đoàn kết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; chung tay bảo vệ môi trường, vì quận Hoàng Mai xanh - sạch - đẹp” và “Toàn dân đoàn kết tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; xây dựng gia đình văn hóa, người Hà Nội thanh lịch văn minh”.

Điểm nổi bật trong năm, MTTQ quận Hoàng Mai đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu, đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Xây dựng và triển khai chương trình Hiệp thương thống nhất hành động thực hiện Chỉ thị số 17-CT/QU ngày 15-5-2017 của Quận ủy Hoàng Mai về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn quận. Triển khai kế hoạch liên tịch số 01/KHLT-UBND-MTTQ ngày 24-01-2019 về việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các hội nghị được tổ chức đúng thời gian, quy định và đảm bảo chất lượng, nhiều ý kiến phát biểu dân chủ, thẳng thắn, hiến kế xây dựng phường, khu dân cư; bàn việc nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", nâng cao chất lượng bình xét các danh hiệu văn hóa.

Đồng thời, tiếp tục vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới theo Chỉ thị số 11/CT-TU của Thành ủy Hà Nội và theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn Thành phố.

Ngoài ra, MTTQ quận còn tích cực vận động Quỹ “Vì người nghèo” và hưởng ứng “Tháng cao điểm vì người nghèo”; Vận động ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” đạt số tiền hơn 2 tỷ đồng.Công tác an sinh xã hội được qun tâm thực hiện với nhiều hoạt động tặng quà tới các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo tại quỹ cấp quận với tổng số tiền gần 170 triệu đồng nhân dịp lễ tết; Tặng quà 179 hộ nghèo nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với số tiền hơn 89 triệu đồng; Hỗ trợ kinh phí xây dựng 03 nhà tình nghĩa đối với 03 Bà mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Nam; Đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.


Bên cạnh đó, đã phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Trong đó đã thành lập đoàn 02 giám sát do Mặt trận chủ trì về giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng và việc thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận; Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Ban thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định; Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ 14 phường, theo đúng hướng dẫn và quy định; Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức các lớp tập huấn công tác nghiệp vụ tới cán bộ MTTQ các cấp.

Trong thời gian tới, MTTQ quận Hoàng Mai sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy những thành tựu, ưu điểm đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác của Mặt trận, tạo đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, bám sát phương hướng nhiệm vụ đề ra, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp, nâng cao tính chủ động sáng tạo đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn Quận.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật