Hoàn Kiếm: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiều việc khó (14:30 14/12/2019)


HNP - Năm 2019, việc thực hiện QCDC trong các loại hình khác tại quận Hoàn Kiếm đã đáp ứng yêu cầu đòi hỏi về mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phù hợp với tình hình thực tiễn của quận, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản Nhà nước của chính quyền, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ CB, CC, VC, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Thực hiện QCDC, Phòng Giáo dục và đào tạo quận tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện QCDC tới các trường học trên địa bàn quận. Ban giám hiệu các nhà trường đã phổ biến, quán triệt các văn bản về QCDC đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên; triển khai thực hiện các quy chế, quy ước, nội quy của nhà trường; BGH các trường đã thực hiện các nội dung công khai để cán bộ, giáo viên được biết như: Những chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chế độ giáo viên được hưởng; công khai các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh. Đặc biệt là thực hiện công khai: Công khai chất lượng giáo dục đào tạo; công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; công khai thu chi tài chính; công khai những việc phụ huynh học sinh được biết.

Công tác bồi thường GPMB có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó, công tác GPMB được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục, quy định, làm tốt việc tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp, niêm yết công khai các văn bản liên quan đến việc thu hồi đất, nguồn gốc đất, cơ chế chính sách GPMB, trình tự thủ tục thực hiện, phương án đền bù... Việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại của tổ chức, hộ gia đình bị thu hồi đất đã được các đơn vị chức năng giải quyết, trả lời theo đúng quy định của pháp luật...

UBND quận đã chỉ đạo Chi cục Thuế quận phối hợp với các phòng, ban, ngành và UBND các phường triển khai các giải pháp thu ngân sách, tăng cường công tác chống thất thu, thu hồi nợ đọng. Chi cục Thuế quận đã tuyên truyền sâu rộng việc kê khai thuế qua mạng, tự in hóa đơn, nộp thuế qua các ngân hàng thương mại. rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Chi cục thuế thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết công việc: Niêm yết công khai tại bộ phận “một cửa"’ của Chi cục thuế các quy trình TTHC về thuế; công khai thông tin hộ khoán và công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán: công khai các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực thuế. Công khai số điện thoại của lãnh đạo Chi cục thuế quận, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử, đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin về những vướng mắc, kiến nghị, phản ánh của người nộp thuế. Chi cục thuế quận đã tăng cường CCHC và hiện đại hóa công tác quản lý thuế; UBND quận đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, chưa kê khai nộp tiền thuê đất, không nhận thông báo thu tiền thuế đất và các đơn vị được hưởng ưu đãi, miễn giảm.

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý TTXD được UBND quận, phường tăng cường thực hiện nghiêm túc thông qua việc công khai các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý TTXD, các thủ tục liên quan đến cấp phép xây dựng; nhiệm vụ, quyền hạn của CB, CC trong quản lý TTXD; quy hoạch, kế hoạch sử dụng, giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và các công trình xây dựng trên địa bàn: kết quả xử lý vi phạm của chủ đầu tư...; UBND các phường tạo điều kiện để nhân dân giám sát việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý TTXD như: giám sát đối với chủ đầu tư trong thi công xây dựng theo giấy phép được cấp, việc chấp hành quy chuẩn xây dựng, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của CB, CC phường, thanh tra xây dựng quận; UBND quận đã chỉ đạo phòng QLĐT phối hợp UBND các phường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thủ tục cấp phép xây dựng khi có nhu cầu xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân dân làm thủ tục cấp phép xây dựng; tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm, kiên quyết các công trình mới phát sinh vi phạm TTXD trên địa bàn, các công trình vi phạm TTXD đã có Quyết định xử lý vi phạm TTXD do UBND quận ban hành.

Việc thực hiện QCDC trong lĩnh vực TTĐT tiếp tục được quan tâm. UBND 18 phường thực hiện công khai để nhân dân biết: Các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến quản lý TTĐT và VSMT. Công khai nội dung các đề án, phương án quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, các quy định về quản lý TTĐT do UBND quận ban hành. Công khai các vi phạm và kết quả xử lý vi phạm về TTĐT, VSMT, các vi phạm của các đơn vị thực hiện công tác đảm bảo VSMT. Các nội dung trên được cặp nhật kịp thời, niêm yết thông tin và tuyên truyền thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Quận, niêm yết tại trụ sở UBND phường, bảng tin tổ dân phố...; nhân dân tham gia giám sát phát hiện các hành vi vi phạm TTĐT và VSMT trên địa bàn. Giám sát việc thực hiện các quy định liên quan đến quản lý TTĐT và quản lý VSMT, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc kiểm tra, xử lý các vi phạm; giám sát quá trình thực hiện chỉnh trang đô thị; giám sát Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội-Chi nhánh Hoàn Kiếm trong thực hiện duy trì VSMT và thu phí VSMT; xây dựng và triển khai phương án sắp xếp xe máy trên hè phố phù hợp với đặc thù của quận; duy trì Tổ kiểm tra liên ngành của quận thường xuyên kiểm tra, hoạt động theo nhiều múi giờ nhằm xử lý vi phạm TTĐT, TTATGT, VSMT trên địa bàn các phường. Với việc triển khai quyết liệt các giải pháp trên TTĐT, TTATGT, VSMT trên địa bàn quận có chuyển biến rõ nét.

Trong thời gian tới, để phát huy hiệu quả QCDC, quận Hoàn Kiếm sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân, không ngừng nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở, trong cơ quan, đơn vị. Các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến của CB, CC, VC và nhân dân về xây dựng các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích trực tiếp của CB, CC, VC và nhân dân; tích cực thực hành dân chủ, tạo nền nếp và những chuyển biến mới, tích cực ở cơ sở và ở từng cơ quan, đơn vị.

Thực tế cho thấy, những nơi cấp ủy, chính quyền nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, các quy định của pháp luật, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn; coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho CB, CC và các tầng lớp nhân dân thì những vấn đề, những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đến mấy đều có khả năng thực hiện tốt.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật