Bắc Từ Liêm phát động triển khai mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử “Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng” (20:42 29/11/2019)


HNP - Chiều 29-11, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức lễ phát động triển khai mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử “Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng”.  

Các đơn vị ký kết hưởng ứng triển khai mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử


Sau 2 năm thực hiện Quy tắc ứng xử trong đó có việc thực hiện văn hóa công sở, 100% các phòng, ban, đơn vị thuộc quận Bắc Từ Liêm đã duy trì tốt việc xây dựng lịch làm việc của cá nhân, tổ chức trên phần mềm quản lý văn bản theo quy định. Việc tiếp nhận hồ sơ của công dân qua Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính luôn được thực hiện đúng quy trình. Tỷ lệ hồ sơ hành chính, giải quyết đạt 99,9%, hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,87%. Về kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ nộp trực tuyến đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ công dân nộp tại nhà cấp quận đạt 89,6%; tỷ lệ hồ sơ công dân nộp tại nhà cấp phường đạt 72%... Thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, có thái độ ứng xử, giao tiếp đúng chuẩn mực với người dân. Quận đã triển khai đề án khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức của thành phố; chỉ số SISPAS (chỉ số người dân, tổ cức có câu trả lời ở mức hài lòng và rất hài lòng) của quận năm 2018 đạt tỷ lệ 93,32%...
 
Việc phát động triển khai mô hình quy tắc ứng xử “Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng” nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận về văn hóa ứng xử tại nơi làm việc; thi đua xây dựng môi trường làm việc “dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; công sở văn minh, khoa học”, công chức, viên chức thực hiện “kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện”.
 
Thông qua mô hình nhằm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận, lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, hưởng ứng trong việc thực hiện quy tắc ứng xử tại nơi làm việc, góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp.
 
Để thực hiện tốt mô hình này, tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà đề nghị các phòng, ban, đơn vị, UBND các phòng tiếp tục triển khai, tuyên truyền thực hiện tốt các nội dung văn hóa công sở quy định trong Quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử “Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng” gắn với thi đua thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng…

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật