Hai Bà Trưng: Tổ chức phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp (15:35 30/11/2019)


HNP - Ngày 28-11, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 146/KH-HĐTĐKT về tổ chức phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, quận sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống cách mạng kiên cường vẻ vang của Đảng và nhân dân ta, thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân quận; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/2, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Ngày Quốc khánh 02/9, Ngày giải phóng Thủ đô 10/10, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, ngày thành lập quận...

Thi đua quyết tâm cao nhất hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại... Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi tnrờng đầu tư kinh doanh; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp; tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, у tế; đảm bảo an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; đảm bảo trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức.

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các phường và các đơn vị thuộc quận chủ động phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua theo chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị, khâu yếu, việc khó của đơn vị, địa phương.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật